Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje Čekijoje gyvenančių lenkų viešnage pažymėta 94-toji Lenkijos Nepriklausomybės diena. Iš Čekijos atvykę du ansambliai „Bystrzyca“ (vadovai Eva ir Michal Nemec) ir „Nowina“ (vadovas Janekas Kubeczka) sužavėjo salėje vos telpančius susirinkusiuosius.

Lenkų kultūros ir švietimo sąjunga su pirmininku Janu Rylkojau seniai draugauja su nepriklausoma ir savarankiška Kėdainių lenkų draugija, kuriai vadovauja Irena Duchovska. Šįkart bičiuliai iš Čekijos aplankė Vilnių, Bistrampolį, Apytalaukį, Kėdainius, Krakes ir Panevėžį.

Čekų lenkų kultūros ir švietimo sąjungos nariai į Panevėžį atvyko jau antrą kartą, bet su kitais ansambliais. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla pasirinkta neatsitiktinai, kadangi ši mokykla draugauja su įvairiomis Lenkijos kurčiųjų mokyklomis bei Čekijos kurčiaisiais. Mokykloje net trejetą mėnesių yra dirbęs savanoris studentas, turintis klausos negalią iš Čekijos.

Lenkų bendruomenės prie Olzos upės, Čekijoje, yra labai gausios, stiprios, turi savo lenkiškas mokyklas, organizacijas. Bendruomenės domisi ir Lietuvos mokyklomis. O šį kartą – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla.

Folkloro ansamblis „Bystrzyca“ vietos lenkų kultūros ir švietimo sąjungos įkurtas 1984 m. Ansamblis nuolat atsinaujinantis ir tobulinantis savo repertuarą, koncertuoja ne tik vietos bendruomenės renginiuose, bet ir Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kt. Dabartinio ansamblio repertuaro pagrindą sudarė ne tik gimtasis lenkų kalniečių, bet ir Rytų Slovakijos, Čekijos, Vengrijos bei Ukrainos folkloras.

Ugningą folkloro ansamblio „Bystrzyca“ bei kapelos „Nowina“ koncertą žiūrovai lydėjo šnabždesiu: „Na ir duoda…“ Dvidešimt penkių atlikėjų kolektyvas sudrebino sceną tiesiogine žodžio prasme. Jauni atlikėjai, dauguma jų gimę 1983 – 1995 metais, „išskėlė“ tiek energijos, kad žiūrovai pavargo ploti. Netilo ovacijos trankiam šokiui su kirvukais, šaukštų skambėjimo, pliauškėjimo bei trepsėjimo muzikai ir visiems atliekamiems kūriniams. Publika džiūgavo, girdėjosi šūktelėjimai „puiku, šaunu, nuostabu…“. Žiūrovai dėkojo ansambliečiams net atsistoję.

Kėdainių krašto ansamblis „Isa“, vadovaujamas Valerijos Vansevičienės, įkurtas 1988 m. Ansamblio repertuarą sudarė lenkų liaudies dainos, kurias dainavo atlikėjų mamytės, močiutės bei specialiai ansambliui parašytos Irenos Duchovskos dainos.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės svetingumo dėka, Lenkijos Nepriklausomybės dienos šventės minėjimas Panevėžyje vyko jau antrą kartą. Pasak direktorės, Nepriklausomybės diena – išskirtinė šventė, skirta ne tik lenkams, bet ir lietuviams, žydams, rusams ir kitų tautybių žmonėms.

Renginyje dalyvavo lietuviai, lenkai, slovakai, žydai, rusai. Atvyko Jonavos moterų asociacijos „Jonavietė“ nariai, svečiai iš Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio ratelio Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkė Regina Čiricka su lenkų sąjungos nariais, o Bronislav Piotrovski su artimaisiais ir draugais atvyko net iš Biržų.

Žiūrovams labai patiko temperamentingo šiuolaikinio šokio grupės iš Panevėžio „Kosmėja” (vadovė Regina Liutkevičienė) ir vokalinio ansamblio „Tolmėja” (vadovė Vaida Nevulienė) pasirodymai. Renginio pabaigoje suskambėjęs ir visus apjungęs „Ilgiausių metų“ suartino visus ir nuteikė kitiems susitikimams.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos dailės mokytojas Povilas Šiaučiūnas pristatė savo grafikos darbų katalogų, kurie buvo eksponuojami tarptautinėse parodose Lenkijoje ir Čekijoje, parodą. Paskutinį savo Exlibrisą jis paskyrė kelių eilėraščių knygų autorei Irenai Duchovskai. Gražių melodijų, dainų ir šokių, kurie jungė kitataučius, atviromis širdimis priimti netrukdė kalbėjimas įvairiomis kalbomis.

Svečiai labai dėkingi už nuostabiai organizuotą renginį ir nuoširdų priėmimą Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorei Danutei Kriščiūnienei, Panevėžio moterų klubui „Veiklios moterys“.

Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė Irena Duchovska