Lapkričio 6 d. mokykloje vyko susitikimas su buvusiais mokiniais. Susitikimą organizavo mokytojai, atsakingi už PIT, Ramunė Smirnovienė, Danutė Matuzienė, Vilius Glušokas.
Susitikti su draugais ir mokytojais atvyko Aivaras Kolosovas, Valentinas Vingrys, Darius Kaušakis, Vitalija ir Vilius Kiurai.
Buvę ugdytiniai papasakojo apie profesijos pasirinkimo svarbą, pasidalino įgyta gyvenimiška patirtimi .
Visi mokiniai susidomėję klausėsi. Po to vyresniųjų draugų klausė, ar sunku mokytis, ar galima tingėti, vėluoti į pamokas ir t.t.
Svečiai išsamiai atsakė į jaunesniųjų draugų klausimus, palinkėjo gerai mokytis, kad galėtų pasirinkti patinkančią profesiją.
Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė padėkojo svečiams už viešnagę, vertingus patarimus, kvietė tęsti bendradarbiavimą.

DSCF0276

Lapkričio 8 d. (šeštadienį) Panevėžio kurčiųjų bendruomenė kartu su savo bičiuliais iš Lenkijos jau šeštą kartą Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) šventė šios šalies Nepriklausomybės dieną. Šeštus metus tęsiasi ir PKNPM bendradarbiavimas su Kėdainių lenkų bendruomene.
Šiais metais panevėžiečiams koncertavo jaunas ir profesionalus dainų ir šokių ansamblis iš Ciechanovieco. Ta proga į Panevėžį buvo atvykęs ir šio miesto burmistras Miroslav Reczko. Tai jau trečioji šio garbaus svečio viešnagė šiame mieste, mokykloje – pirmoji.
Renginys buvo verčiamas į lietuvių gestų kalbą. Šį atsakingą darbą atliko PKNPM 8 klasės mokinė Erika Lunskytė, jai padėjo ir sprendė „techninius“ klausimus klasės draugė Skaistė Cibulskaitė.
Renginį organizavo ir vedė mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė

Lapkričio 14 d. mokykloje kurčiasis aktorius Damjan Šebjan iš Slovėnijos pristatė mokiniams savo šou programą  “Abėcėlė“. „Abėcėlė“ – tai juokingas spektaklis-žaidimas, kuriame aktorius, pasitelkdamas įvairius objektus, kvietė mokinius žaidžiant įsitraukti į spektaklio vyksmą. Mokiniams tai buvo puiki edukacinė pamoka, po kurios jie jautėsi kupini džiugių emocijų. Renginį kuravo lietuvių gestų kalbos mokytojas Vilius Glušokas.

Lapkričio 16  dieną 14.00 val.   mokykloje, I a. salėje buvo surengtas  renginys  „Tegul mokytis būna smagu!“, skirtas Tolerancijos dienai.  Dalyvavo visi mokiniai, mokytojai, auklėtojai. Buvo parodyti keturi filmukai: „Koks yra tikras draugas?“, „Apsigink be kumščių!“, „Neprapulk socialiniuose tinkluose“, „Pasipriešink bendraamžių spaudimui!“.
Po dviejų filmukų peržiūros mokiniams buvo pateiktos užduotys tolerancijos tema. Pasitelkus filmukų medžiagą, mokytoja Lijana Čiplienė kartu su mokiniais sukūrė ir renginio dalyviams parodė spektaklį. Visą medžiagą apipavidalino mokytojas Ramūnas Kabelis.
Renginys, skirtas Tolerancijos dienai buvo puiki pamoka, diegianti mokiniams teisingą tolerancijos sąvoką bei suvokimą, kad tolerancija taip pat turi turėti ribas. Atkreiptas dėmesys, jog negalima paminti patikimų, laiko patikrintų vertybių bei dorovės ir moralės normų.
Renginį organizavo mokytojai: Lijana Čiplienė, Ramūnas Kabelis, Asta Sviderskienė, Dainius Žverelė, socialinė pedagogė Genovaitė Kazlauskienė.

Lapkričio 17 d.  Panevėžio apskrities  G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje  bibliotekoje vykusiame poezijos vakare eilėraščiai skambėjo ir tyloje. Pristatant panevėžietės poetės Onutės Šerėnienės poezijos knygas ,,Integrali visuma“ ir  ,,Per laiko amžiaus slėnius“, eilėraštį  lietuvių gestų kalba deklamavo  Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokytoja Lijana Čiplienė ir jos dukra, 3 klasės mokinė Justina.
Poezijos vakarą organizavo ir vedė PKNPM direktorė, Panevėžio politikių klubo ,,Veiklios moterys” prezidentė Danutė Kriščiūnienė.

Lapkričio 17 d. Lina Bartnykienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Laimutė Lazdauskienė, surdopedagogė metodininkė (pradinių klasių) dalyvavo seminare „Įsivertinimo duomenys-mokyklos pažangos vedlys”, kurį organizavo nacionalinio vertinimo agentūra. Seminare buvo aptarti skirtumai tarp bendrojo lavinimo  ir katalikiškų  mokyklų vertinimo instrumentų. Buvo aptarta Geros mokyklos koncepcija. Organizatoriai siūlė pasižiūrėti Mokytojo TV laidą „Mokyklos įsivertinimas. Kam to reikia?”.

Lapkričio 26 d. vyko renginys „Mūsų kraštai ir kalba“, skirtas Etnografinių regionų metams. Renginį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė, jai talkino klasių vadovai, auklėtojai: Laima Lapėnienė, Rūta Morozienė, Ramūnas Kabelis, Lijana Čiplienė, surdopedagogė individualioms, pratyboms vesti R. Lavickienė, socialinė pedagogė Genovaitė Kazlauskienė.
Renginio metu mokiniai sužinojo apie skirtingų Lietuvos etnografinių regionų namų, drabužių, valgių ir tarmių ypatumus.
Informaciją parengė auklėtoja
Laima Lapėnienė