Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės
Iš tavęs vien tik laimę mes semiame.
Amžinai mes tau liekam skolingi
Už gyvybę, už visą gyvenimą…
(J.Jakštas)

Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena –  baigėsi. Vaikai jau pasveikino mamas pačių pagamintais atvirukais, kepiniais, gėlėmis ir gražiausiais žodžiais. Visa tai jų mamos prisimins ilgai, o labai šilti ir gyvi sveikinimai Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės  mokyklos stendą puoš visą gegužės mėnesį. Čia vyko akcija ,,Laiškas Mamai“, kurią inicijavo VGK nariai. Visi mokinukai nuo pradinuko iki dešimtoko noriai rašė viešus laiškus mamoms, juos iliustravo gražiausiais piešiniais. 

Sunku nesigraudinti skaitant eksponuojamus laiškus, kuriuose vaikai dėkoja mamoms ,,už skanią uogienę su naminiu sūriu,‘‘ prašo ,,dažniau juos paglostyti ar leisti pasėdėti ant kelių.‘‘ Kas dar negebėjo išreikšti dėkingumo mamai savais žodžiais, dailyraščiu išrašė mėgstamo eilėraščio posmus. Laiško pabaigoje autoriai pasirašė taip, kaip juos vadina mamos. 

Tarp pažįstamų vardų sutinkame ir nematytus. Savo darbus leido eksponuoti kitų mokyklų mokiniai, kuriuos lanko vizituojantys surdopedagogai. Tai Panevėžio Rožyno, Beržų, ,,Vilties‘‘ progimnazijos, M.Karkos pagrindinės mokyklos ir kitų ugdymo įstaigų mokiniai. Ši akcija – dar vienas sėkmingo komunikavimo tarp ugdymo įstaigų rezultatas.

Palmira Stančauskienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vizituojanti surdopedagogė metodininkė individualioms pratyboms vesti