Mokyklos bendruomenės vardu nuoširdžiai kviečiu esamus ir buvusius mokinius, tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, visus darbuotojus, mokyklos draugus š. m. rugsėjo 15 d. 11.00 val. į mokyklos (Parko g. 19) edukacines erdves.