Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena! Kviečiame visus Panevėžio
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos esamus ir buvusius
mokinius, jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus, darbuotojus
rugsėjo 1 d. 11.00 val. į Mokslo metų pradžios šventę, kuri vyks
mokyklos kieme prie pagrindinio įėjimo (esant blogam orui – III – iojo
aukšto salėje).

Mokyklos administracija