Tarptautinę kurčiųjų dieną Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenė paminėjo dviejų renginių ciklu. Pirmąją šventės dieną mokykloje koncertavo gruzinų folkloro ansamblis „Lampari“, o antrąją – vyko šiltas ir dvasingas susitikimas su Lietuvoje (Pasvalio r., Pumpėnuose) evangelizacijos misiją vykdančiais vienuoliais kunigais iš tolimos Argentinos: Jonu (Juan Carlos Escudero) ir Dovydu (Deivison) bei vienuole Marija iš Brazilijos.

Pažintis su Gruzijos folkloro ansambliu

Gruzinų folkloro ansamblio šventinis koncertas sulaukė didelio mokinių ir darbuotojų susižavėjimo. Tautiniais rūbais pasipuošę atlikėjai dainavo gruziniškas dainas apie meilę, tėvynę, ilgesį. Ypač garsiais aplodismentais buvo palydėta daugeliui gerai žinoma, populiari gruzinų liaudies daina „Suliko“. Po koncerto mokiniai ne iš karto išleido svečius. Jiems buvo labai įdomu apžiūrėti ir paliesti iki šiol dar nematytus muzikos instrumentus, puošnius atlikėjų tautinius rūbus.

Pasak mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, mokyklos bendruomenė turėjo retą galimybę susipažinti su unikalia gruzinų tautos kultūros dalimi. Džiugu, sakė ji, tai, kad garbūs svečiai, pirmą kartą besilankantys Lietuvoje ir koncertavę tik solidžiose sostinės koncertų salėse neaplenkė ir nedidelės Panevėžio mokyklos, kurioje mokosi klausos negalią turintys vaikai. Vilniuje koncertavusį gruzinų folkloro ansamblį buvo sumanyta pasikviesti todėl, nes mokykloje be kurčių mokinių mokosi ir daug neprigirdinčiųjų.

Talentingų atlikėjų dainos, vingrios melodijos, pritariant liaudies muzikos instrumentais, palietė kiekvieno širdį. „Nuo programos pradžios iki pabaigos skambėjo stiprūs, darnūs vyriški balsai, kurie kartais priminė veržlų kalnų upės bėgsmą, kartais – ramų lygumų upelių tekėjimą. Tai buvo tikra atgaiva sielai,“ – sakė dailės mokytojas Povilas Šiaučiūnas.

Mokyklos vadovė pažymėjo, jog mokinių pažintis su Gruzija ir jos kultūra tęsis integruotose lietuvių, istorijos, geografijos, gestų kalbos pamokose.

„Mes pajutome jūsų šalies žmonių meilę ir pagarbą. Todėl norime, kad užsimezgusi draugystė tęstųsi amžinai,“ – svečių knygoje įrašė atlikėjai iš Gruzijos.

Vienuolius kunigus iš Argentinos lietuvių kalbos išmokė vaikai

Antrasis renginys, skirtas Kurčiųjų dienai paminėti taip pat paliko neišdildomus įspūdžius. Į susitikimą su mokyklos bendruomene atvykę vienuoliai kunigai iš Argentinos jau penkerius metus gyvena Lietuvoje ir vykdo kultūros evangelizacijos misiją. Vienuolis kunigas Jonas pirmiausia padėkojo visai bendruomenei ir mokyklos direktorei, kad juos pakvietė kartu atšvęsti Tarptautinę kurčiųjų dieną. Gerai išmokta lietuvių kalba kunigas visiems paaiškino, jog kultūros evangelizacija reiškia, kad tokią misiją vykdantys kunigai dirba ne tik bažnyčioje ir savo parapijoje, bet ir mokyklose, ligoninėse, bibliotekose ir t. t.

Kunigas Dovydas sakė Lietuvoje gyvenantis tik vienerius metus, todėl lietuviškai dar nekalbantis, tačiau su Dievo pagalba tikisi išmokti, kad galėtų betarpiškai bendrauti su žmonėmis.

Kunigas Jonas papasakojo, jog prieš penkerius metus gavęs nurodymą vykti į Lietuvą, jis tik žinojo kur yra mūsų šalis, truputį jos istorijos, tai, kad tame krašte šalta ir, kad labai sunku yra išmokti lietuvių kalbą. Jis mielai dalinosi gyvenimo Lietuvoje įspūdžiais, šypsojosi prisiminęs tariamas baimes ir tai, kas jį gąsdino ruošiantis į nepažįstamą šalį. „Mes dėkojame Dievui, kad nesiskyrė mūsų šalių tikėjimas, kad žmonės, kuriuos sutikome – buvo geri ir supratingi, kad nepriekaištavo, jog kol išmokome lietuvių kalbą, dažnai klysdavome sakydami pamokslus. Ačiū Dievui, kad žmonės mus priėmė su didele meile ir tai palengvino mūsų misiją,“ – sakė kunigas Jonas.

Mokyklos bendruomenė su didžiuliu susidomėjimu klausėsi jo gyvenimo istorijos Lietuvoje. Visiems buvo įdomu išgirsti, kad lietuvių kalbą jis išmoko bendraudamas su vaikais mokykloje bei laisvalaikiu su jais žaisdamas stalo tenisą ir futbolą. Įsidrąsinę mokiniai uždavė vienuoliams kunigams daugybę klausimų, nuo juokingų iki labai rimtų, pavyzdžiui, ar jų visi šeimos nariai yra kunigai? Ar kunigai moka visas kalbas? Ar Argentinoje kunigai veda? Suaugusius mokyklos bendruomenės narius domino, ar Argentinoje yra kurčių kunigų? Kas juos išlaiko? Ar misijos laikotarpiu kunigai galėjo aplankyti savo šalį ir artimuosius?

Atsakę į visus užduotus klausimus, vienuoliai kunigai ir vienuolė Marija prisiminimui kiekvienam mokyklos mokiniui padovanojo po šventą paveikslėlį ir baltą rožinį.

Davė pažadą mokytis gestų kalbą

„Matant , kaip mokiniai akimirksniu susidraugavo su kunigais ir ėmė betarpiškai su jais bendrauti, yra tarsi neginčytinas įrodymas, kad kurtieji nėra kitokie žmonės, o kunigai gali būti sėkmingais tarpininkais kurtiesiems integruojantis į visuomenę,“ – sakė mokyklos direktorė. Ji pasidžiaugė, kad svečiai mielai mokėsi gestų kalbos ir iš to, kaip jie greitai įsisavino visą daktilę, galima spręsti apie jų imlumą svetimoms kalboms.

Kunigas Jonas mielai davė mokiniams patarimų, kaip galima lengviau išmokti užsienio kalbą. Pats, dovanų gavęs Lietuvių-gestų kalbų žodyną, žadėjo šios kalbos mokytis savarankiškai. Sakė, kad jei bus galimybė vėl su misija grįžti į Lietuvą, tai grįšiąs jau gerai mokėdamas lietuvių – gestų kalbą: kad būtų pasiruošęs šia kalba laikyti Šv. Mišias ir klausyti išpažinčių.

Pasak D. Kriščiūnienės, jei taip įvyktų – tai būtų pirmasis kunigas Lietuvoje, kuris su kurčiaisiais galėtų bendrauti jų gimtąja kalba. Kol kas Lietuvoje, nėra nė vieno kunigo, mokančio lietuvių – gestų kalbą.

   

Laima LAPĖNIENĖ