3 d.mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė dalyvavo Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos konferencijoje „Švietimo paslaugų užsakovai: kam tarnauja švietimas?”, kuri vyko LR ŠMM. Konferencijoje dalyvavo ministrė Audronė Pitrėnienė ir kiti ŠMM specialistai. Ministrei buvo įteiktas stiklainis „Švietimo uogienė” su dalyvavusiųjų pasiūlymais, problemomis ir jų sprendimo būdais. Direktorė D.Kriščiūnienė pateikė net septynis kurčiųjų sistemai aktualius klausimus.

4 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje  (PKNPM) šurmuliavo Kaziuko mugė.  Toks visą bendruomenę sutelkiantis ir vaikų  verslumą  ugdantis renginys mokykloje vyksta jau antri metai ir  tampa tradiciniu. Tiesa, šių metų  Kaziuko mugė pažymėta ir filantropijos ženklu, nes dauguma jaunųjų prekiautojų, paskatinti mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės iniciatyvos, dalelę savo  pinigėlių už parduotas prekes skyrė mokyklai labai reikalingai tvorai įsigyti.

Šia proga sulaukta ir garbių svečių. Visus šventės dalyvius pasveikinti atvykusi  LR Seimo narė Rasa Juknevičienė  džiaugėsi galėdama dalyvauti renginyje, apžiūrėti ugdymo įstaigą.

Kalbėdama apie Kaziugo mugės reikšmę, mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė akcentavo,  jog svarbiausia,  kad toks renginys sutelkia visą bendruomenę, nes, anot jos, bendravimas vyksta ne tik šventės metu, bet ir namuose –  ruošiantis jai:  juk  į bendrą veiklą įsitraukia  tėvai (globėjai, rūpintojai), seneliai ir vaikai. Praleistas laikas kartu  ir yra pats prasmingiausias, šiame technologijų bei nuolat skubančiame  pasaulyje, kada baigiamos užmiršti tradicijos, o bendravimas tampa deficitu.

Renginio pabaigoje vyko draugiškumo akcija:  visi bendraudami vaišinosi likusiais neparduotais skanėstais.

7 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje lankėsi
LR Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, Antikorupcijos
komisijos narys dr. Arvydas Anušauskas su žmona.
Buvo aptartos mokyklos ir LKD
mėnraščio „Akiratis” perspektyvos, finansų paieškos dėl naujos mokyklos tvoros,
bendradarbiavimas su Švedijos ambasada Lietuvoje.

10 d. 8, 10 klasės mokiniai kartu su klasės vadovėmis Vijoleta Vanagiene ir Ramune Smirnoviene lankėsi  Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje. 

VGK  veikloje ypatingas dėmesys  skiriamas mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas programas, todėl  viena iš numatytų priemonių – supažindinti  šiuos mokinius su galimybėmis tęsti mokslą Panevėžyje.

Susipažinti su mokykla, mokymo programomis, sąlygomis, popamokine veikla buvo  pakviestos ir mokinių mamos. Nuvykus svečius maloniai priėmė mokyklos bibliotekos vedėja Birutė Lelienė. Pirmiausia pademonstravo filmuką apie mokyklą, pavedžiojo po patalpas, plačiau supažindino su floristo, virėjo, padavėjo-barmeno, vizualinės reklamos gamintojo specialybėmis. Aprodė mokomuosius kabinetus. Įdomu buvo susitikti ir pabendrauti su pirmus metus  besimokančiais jaunuoliais, kurie baigė specialią ugdymo programą (pagrindinio ugdymo individualizuotą) ir šioje mokykloje siekia įgyti viešbučio darbuotojo specialybę. Prisiminimui nuo mokyklos mokinių padovanota aštuntos klasės mokinės Skaistės Cibulskaitės nulipdyta molinė pelėda.

14-18 d. Pradinių klasių mokinių projektas – metodinė savaitė „Spalvingas pradinuko pasaulis“. I diena – kūrybos „Spalvingas mano pasaulis“. II diena – kalbos „Žodis viską gali…“. III diena – matematikos „Kelionė matematikos labirintais“. IV diena – pasaulio pažinimo „Pasaulis, kuriame gyvenu“.V diena – sporto „Sportuokime drauge“.  Projektą koordinavo pradinių klasių mokytojos:L.Lazdauskienė, I.Matuzevičienė, G.Gižienė.

14-18 d. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ. Akcija „Draugauti smagu“. Paskaita 5-10 kl. mokiniams „Moku bendrauti be patyčių“. Akcijos koordinatoriai: socialinė pedagogė E.Kazlauskienė, bendrabučio auklėtojai, 5-10 kl. vadovai.

18 d. mokykloje vyko netradicinio ugdymo dieną „Noriu būti stiprus ir sveikas“.Projekto tikslas – ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas bei gebėjimus, sistemingo fizinio aktyvumo įpročius ir fizinio aktyvumo poreikį, gebėjimą mankštintis, lavinti motoriką, kūno laikyseną, įgyti teorinių žinių apie sveiką gyvenseną. Renginį koordinavo ir vedė kūno kultūros mokytoja metodininkė  Vijoleta Vanagienė. Projekto partneris – Panevėžio kolegija.

21 d. dešimtokai šventė Šimtadienį. Šventę  rengė devintos klasės mokiniai, vadovaujami klasės vadovės Danutės Matuzienės bei šauniai jiems talkinusios surdopedagogės Rimos Lavickienės.

Šventės kaltininkus sveikino  mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė, pirmoji mokytoja,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė, klasės vadovė Ramunė Smirnovienė, mokyklos ir Panevėžio Moksleivių namų šokių grupės „Liepsna“ bei „Selevy“. Vadovė – Regina Liutkevičienė. Devintos klasės mokinys Karolis Telišauskas imitavo StanislavoStavickio  dainą „Saulė“.

Šventės vedėjai – devintos klasės mokiniai – TomaAudickaitė, Gytis Petrauskas ir Ignas Latvėnas

multimedijos pagalba peržvelgė svarbiausias  dešimtokų mokyklinio gyvenimo akimirkas, palinkėjo atsakingai ruoštis žinių patikrai.

Patikrinę ir puikiai įvertinę dešimtokų žinias, šventės rengėjai padovanojo Šimtadienio pažymėjimus,  paskutinėmis mokyklinėmis dienomis pražydusį kalendorių ir pakvietė prie vaišių stalo.

Mokyklos direktorė, dešimtokai ir jų tėveliai (globėjai, rūpintojai) padėkojo devintokams už gražią šventę.

1-31 d. Panevėžio kolegijos studentų užsiėmimai dėl baigiamojo darbo tyrimo tema „Kineziterapijos poveikis pusiausvyrai ikimokyklinio amžiaus vaikams su klausos negalia“. Baigiamojo darbo tyrimo vadovės: direktorė D. Kriščiūnienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė V. Vanagienė.

Informaciją parengė auklėtoja Laima Lapėnienė