Spalio 18 dieną mokyklos vadovų, mokytojų bei specialistų komanda: Danutė Kriščiūnienė, Lina Bartnykienė, Palmira Stančauskienė, Asta Sviderskienė, Vijoleta Vanagienė, Neringa Lekandrė, Ramunė Šveistė ir Laimutė Beinarauskienė dalyvavo Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA organizuotoje konferencijoje  „Įtraukusis ugdymas vaikams su klausos sutrikimais”, kuri vyko Viešbutyje “Corner”, T. Ševčenkos g. 16, Vilnius.

Išklausė ŠMSM atstovų, organizatorių, Lietuvos bei užsienio šalių pedagogų, specialistų, tėvų, mokslininkų, studentų pranešimus, su kolegomis diskutavo aktualiais klausimais.