Iškiliai ir kartu labai nuoširdžiai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta ir sutikta panevėžietės pedagogės Ramutės Sakalaitės-Gasiūnienės eilėraščių knyga „Mano pasaulis”. Visą vakarą skambėjo eilės, kurias skaitė pati knygos autorė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM), A.Lipniūno ir „Saulėtekio” progimnazijų mokytojai ir mokiniai, Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys” narės, poezijos mylėtojai. Vakaro svečius ypač sujaudino PKNPM kurčios mokytojos Lijanos Čiplienės ir jos dukrelės Justinos lietuvių gestų kalba perskaitytas eilėraštis apie pavasarį. Susirinkusieji ne tik skaitovėms padėkojo kurtiesiems suprantamais plojimais, bet kartu entuziastingai mokėsi ir lietuviškų gestų apie pavasarį.

Pasak šio renginio organizatorės ir vedėjos PKNPM direktorės bei Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys” prezidentės Danutės Kriščiūnienės, dar prieš organizuojant šį renginį, kilo mintis įtraukti ir kurčiuosius, kad miesto visuomenė pamatytų, kokia išraiškinga, plastiška ir graži yra lietuvių gestų kalba. Ji pažymėjo, jog šiais metais sukanka 20 metų, kai ši kalba yra paskelbta Lietuvos kurčiųjų gimtąja kalba, todėl visuose organizuojamuose renginiuose stengiamasi visuomenę su ja supažindinti.

Eilėraščius apie Tėvynę, Dievą, gamtos grožį, meilės ilgesį, žmogaus egzistencijos prasmę skaitė ir PKNPM mokytojos Rita Kasparienė, Vijoleta Vanagienė ir Laimutė Beinarauskienė.
Iki tobulumo sustygavusi vakaro eigą D. Kriščiūnienė prisipažino, jog apsiimdama organizuoti R. Sakalaitės-Gasiūnienės knygos pristatymą, norėjo išreikšti padėką buvusiai savo auklėtojai ir istorijos mokytojai.

Pristatydama knygos autorę renginio vedėja pažymėjo, jog R. Sakalaitė-Gasiūnienė net 40 metų dirbo pedagoginį darbą. Taip pat gilinosi į psichologiją, istoriją, filosofiją, pasaulio religijas. „Mano pasaulis” yra pirmoji autorės eilėraščių knyga, kurioje ji gilinasi į žmogaus sielos gelmes, gyvenimo esmę, pabrėžia amžinųjų vertybių prasmę, išreiškia savo santykį su artimaisiais, Tėvyne, Dievu, gamta.

Šia ypatinga proga R. Sakalaitę-Gasiūnienę sveikino artimieji, buvę mokiniai, kolegos, pažįstami. Autorės akys drėko nuo pačių nuoširdžiausių žodžių, o glėbyje netilpo pavasarinių gėlių puokštės. Vieną iš jų R. Sakalaitei-Gasiūnienei atsiuntė LR Seimo narys Povilas Urbšys, virtualų sveikinimą perdavė LRT laidos „Duokim garo” vedėjai Loreta Sungailienė ir Stasys Kavaliauskas.

Iškilią nuotaiką kūrė su skaitomomis eilėmis persipynę klasikinės melodijos, kurias atliko Panevėžio muzikos mokyklos smuikininkai, vadovaujami mokytojos Vidmantos Luomanienės.

Visiems renginio dalyviams ir rėmėjams organizatoriai įteikė padėkas ir gėlių žiedus.

Po renginio visi norintys galėjo įsigyti knygą „Mano pasaulis” bei gauti autorės autografą. Tačiau tuo vakaras nesibaigė. Susirinkusieji dar ilgai nenorėjo skirstytis: vaišindamiesi arbata ir saldėsiais, džiaugėsi buvusios mokytojos, kolegės poezijos debiutu, dalinosi prisiminimais, linkėjo jai kūrybinės sėkmės bei įkvėpimo.

„Smagu daryti gerą kitam, nes taip ir pati patiri džiaugsmą”, – sakė D. Kriščiūnienė. Labiausiai renginio organizatorė džiaugėsi, kad knygos pristatyme skambėjo gyvas poetinis žodis: net 35 skaitovai, įdėję dalelę savo širdies, skaitė autorės eiles. Taip, anot jos, knyga „įgavo kojas” ir išėjo į gyvenimą.

Laima LAPĖNIENĖ