Mokymuisi skiria daug laiko ir jėgų, todėl sėkmingai atlaikė pirmąjį išbandymą – NMPP lietuvių kalbos ir matematikos patikrą. Surdopedagogė metodininkė (pradinių klasių) Laima Lazdauskienė.