Nors dar tik rugsėjis ir mokytis mokykloje nesusibodo, bet labai smagu, kai pamokos vyksta kitur, ne klasėje. Mums, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokiniams, ,,Pagava,‘‘ Lietuvos  šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija padovanojo ekskursiją į Vilnių.

     Rugsėjo 27 d. atvykome prie LR Seimo rūmų. Mus pasitiko Seimo narės Agnės Širinskienės  padėjėja  Janina  Balsienė.  Pirmiausia dalyvavome Europos  pamokoje.  Prisiminėme  Europos sąjungos  valstybes bei jų pinigus. Buvo malonu išvardinti, kuriose šalyse esame lankęsi. Tai Norvegija, Anglija, Slovakija, Suomija, Švedija, Estija. Pasibaigus Europos pamokai, mus pavaišino arbata ir Seimo saldainiais. Po to apžiūrėjome visus tris Seimo rūmus. Mums labiausiai patiko pabūti Kovo 11 – osios ir prezidento salėse. Įdomu buvo paskambinti varpeliu ir pasijusti Seimo pirmininku.

    Po ekskursijos Seime mus Seimo narės padėjėja Janina Balsienė palydėjo į Lietuvos nacionalinę Martyno  Mažvydo biblioteką. Nustebome, kad biblioteka tokia moderni. Džiaugiamės, kad galima bet kada joje apsilankyti, skaityti knygas, naudotis kompiuteriu, dalyvauti renginiuose.

     Esame dėkingi Lietuvos tėvų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijai ,,Pagava“ ir LR Seimo narei Agnei Širinskienė bei jos padėjėjai Janinai Balsienei. Lauksime kitų kelionių.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai

Saulė Sarafinaitė ir Deividas Raščius