Šv.Kazimieras – kunigaikščio Jogailos vaikaitis, Algirdo provaikaitis, dėl kovo 4 dieną rengiamos mugės dažniausiai vadinamas Kaziuku. Jis paskelbtas ir Lietuvos dangiškuoju globėju. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje Kaziukas apjungė net tris šventes. Kovo 4-ą dieną mokykloje vyko  ne tik mugė, bet ir integruotos pamokos –  istorijos, technologijų, lietuvių kalbos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai bei Lietuvių kalbos dienoms.

Pirmiausiai visa mokyklos bendruomenė – nuo pačių mažiausiųjų ikimokyklinukų iki suaugusiųjų parodų erdvėje pristatė savo parašytus dailyraščių darbus. Juose su nuoširdžiausiu nusiteikimu buvo išrašyti aforizmai, filosofinės mintys bei eilėraščių posmai apie lietuvių kalbą. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laimutė Beinarauskienė pabrėžė jos reikšmingumą dėl senumo, pasidžiaugė jos grožiu, skambumu.

Kitoje erdvėje – mokyklos muziejuje – vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, prasidėjęs Lietuvos himnu lietuvių gestų kalba. Mokiniai, žiūrėdami dokumentinį filmą,  prisiminė, kokiomis aplinkybėmis buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas. Istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė supažindino su  kitais svarbiais dokumentais, kurie  buvo priimti kovo 11-ąją, aptarė signatarų ir Lietuvos žmonių emocijas tą svarbą dieną. O technologijų mokytojas metodininkas Romas Kupčinskas pristatė mokinių sumeistruotus žaidimus – dėliones ,,Baltijos valstybių  vėliavos.“

Integruotų pamokų diena baigėsi salėje smagia prekyba. Apie šv. Kazimierą ir Kaziuko muges pristatė pateiktis socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė. Vaikai ne tik prekiavo, bet ir linksminosi, šoko. Tradiciškai mugėje visi vaišinosi mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės pagamintomis spurgomis.

Kovo 4-oji  Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje buvo netradicinė, įdomi ir smagi.

Laimutė Beinarauskienė

Laima Rutkauskienė