Kalėdų dvasia Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenę šildė visą prieššventinę savaitę.

Gruodžio 15 – 16 d. mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė ir dailės mokytojas bei auklėtojas Povilas Šiaučiūnas turėjo unikalią galimybę išvykti į Vengoževą, miestą šiaurės rytų Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, dalyvauti kalėdiniame lenkų bendruomenių, gyvenančių įvairiose pasaulio valstybėse, renginyje ir atstovauti mokyklą.

Gruodžio 20 d. mokyklos bendruomenė susirinko išklausyti Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebono dr. Romualdo Zdanio advento laikotarpio apmąstymų. Tikybos mokytojo Viliaus Glušoko parengti mokiniai pasakojo apie advento žvakių reikšmes.

Gruodžio 21 d. mokykloje vyko šventinis renginys ,,Kalėdos miške“. Nykštukui Tukui, kuris atnešė į salę eglutę, paskambino telefonu Kalėdų Senelis. Jis buvo pasiklydęs ir klausė adreso. Po to Kalėdų Senelis niekaip negalėjo rasti durų. Mojavo vaikams, bandė lipti pro langą. Tuomet visi vaikai, apsirengę nykštukais, bėgo jo pasitikti.

Vaikai Kalėdų Seneliui ne tik sakė eilėraštukus, žaidė su juo žaidimus, šoko, bet ir glostė barzdą, buvo pakalbinti ir net pakilnoti. Programą rodė ne tik mūsų mokyklos mokiniai, bet ir šokių studijos „SELEVY“ mažosios šokėjos, sukūrę puikią šventinę nuotaiką. Šokėjus parengė neformaliojo ugdymo vadovė Regina Liutkevičienė ir muzikos ritmikos mokytoja Aldona Mikolaitienė. Talkino visų klasių vadovai.

Pasak mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, mokiniams, turintiems klausos sutrikimų, ypač tokių renginių metu gera proga pabendrauti su girdinčiaisiais bendraamžiais. Direktorė džiaugėsi, kad didėja tėvelių aktyvumas ir noras įsijungti į visus mokykloje organizuojamus renginius. „Tai vaikams gražus pavyzdys, kad kartu šoka ar žaidžia ne tik mama, tėtis, bet ir kiti šeimos nariai“,- teigė direktorė.

Dovanėlių šįmet vaikai irgi gavo ypatingai daug. Be Kalėdų Senelio saldainių krepšelių, jiems buvo įteiktos Septintosios dienos adventistų bažnyčios Panevėžio bendruomenės pastoriaus Virginijaus Radžio rūpesčiu iš Vokietijos gautos dovanos, tartas nuoširdus žodis. Didžiulėse ir pagal mokinių amžių suskirstytose dėžėse vaikai rado visko: saldumynų, rūbų, aksesuarų, žaislų, higienos bei mokyklinių priemonių, knygų ir kt.

Mokykloje visada yra laukiami svečiai. Šįkart jų taip pat buvo. Visus susirinkusius nuoširdžiausiai pasveikino Kėdainių lenkų bendruomenės pirmininkė Irena Duchovska, linkėdama neprarasti kūrybiškumo ir ištvermės bei išlikti tokia pat tvirta, kaip uola, bendruomene.

Po šventinio renginio, išlydėję mokinius ir jų artimuosius namo, palinkėję gerų ir saugių atostogų, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai rinkosi į advento vakaronę „Saulėgrįžos ratu“, kurią vedė Panevėžio kraštotyros muziejaus Edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Aušra Sidorovienė. Buvo prisiminti Kūčių papročiai, burtai (juos išbandė visi dalyvavusieji), linkėjimai susikibus rankomis, dalijamasi kalėdaičiu. Kiekvienas, atvykęs į vakaronę, turėjo užduotį – pagaminti Kūčių stalui patiekalą, jį šventiškai paserviruoti. Visiems buvo labai smagu skanauti kolegų pagamintus patiekalus, ramiai pasikalbėti, pasidalinti receptais.

Besibaigiant vakaronei, mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė priminė, kad prabėgę metai – tai nedidelė istorijos atkarpa, kurios, deja, perrašyti jau nebegalėsime. Palinkėjo nepaskęsti tuštybės mugėje, vertinti brangias akimirkas, skirtas mokiniams, šeimai, kolegoms, atsigręžti į šalia esančius, juos gerbti, mylėti ir jiems atleisti.

Vyr. lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė