Praeity liko Šimtadienis, o mokykloje mūsų laukia dar kelios savaitės intensyvaus mokymosi, Paskutinio skambučio šventė ir PUPP. Taip! Patikra, kuriai ruošėmės visus dešimt metų.

Vis dažniau susimąstome apie tai, ką veiksime, kai užsivers mokyklos, kur mus mylėjo ir lepino, durys. Prieš savaitę vyresniųjų klasių mokiniai (7, 9, 10 kl.) vyko į Kauno karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centrą, Kauno technologijų mokymo centrą, Kauno informacinių technologijų mokyklą. Tai ne pirma išvyka, dairantis tolimesnio gyvenimo kelio. Jau lankėmės Panevėžio mokymo centre, Klaipėdos technologijų mokymo centre.

Visur mus sutinka šiltai, maloniai, pristato profesijas, mokymo programas. O mes tikimės, kad bet kur mums bus taip pat gera, kaip čia, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje.

Tačiau save pagauname abejojant, ar esame pasiruošę savarankiškam gyvenimui. Ar mokėsime sutarti su kambario draugais, ar mokėsime tinkamai elgtis su pinigais,  ar pakankami yra mūsų socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai?

Tėvai mums nuolat kartoja, kad suaugusiųjų gyvenimas sudėtingas. Turi būti atsakingas ne tik už save, bet ir šeimos narius, už savo įsipareigojimus. Bet ir mes jau beveik suaugę. Ar mes atsakingi? Ar pareigingi? Dažnai patingėdami vėluojame į pamokas, nedarome namų darbų. O apie tai, kad stengtumės tobulėti savarankiškai – skaityti papildomas knygas, žiūrėti naudingas TV laidas  – nėra ką ir kalbėti.

Kaip mokinių tarybos nariai norime kreiptis į savo jaunesnius draugus – devintokes, septintokus… Nepavėluokite! Tik kasdien rimtai ir atsakingai dalyvaudami visose pamokose, kruopščiai atlikdami namų darbų užduotis, vėliau be nerimo lauksite PUPP – o, galėsite rinktis kitą mokymo įstaigą. Atkreipkite dėmesį, kad ir neformalus ugdymas (būreliai, popamokinės veiklos, projektai ir kt.) taip pat jums suteikia informacijos, leidžia pasitikrinti savo gebėjimus. Išnaudokime likusius metus savarankiškumo ugdymui(si), būkime iniciatyvūs, pastabūs, draugiški.

,,Kaip pasiklosit, taip išsimiegosit‘‘, – šią patarlę dažnai kartoja matematikos mokytoja Zita Bložienė. Ji teisi!

,,Jei kiekvieną rytą pasiklosi lovą, būsi įvykdęs pirmąją dienos užduotį. Tai suteiks nedidelį pasididžiavimo jausmą ir paskatins imtis kitos užduoties, tada dar vienos ir dar vienos. Baigiantis dienai, ši viena įvykdyta užduotis virs daugybe atliktų darbų. Pasiklojus lovą, taip pat sustiprėja suvokimas, kad gyvenime svarbūs maži dalykai. Jei negali gerai atlikti smulkių užduočių, niekada gerai neatliksi ir labai svarbių.“

                         Mokinių tarybos nariai Rusnė Morkūnaitė ir Nedas Kubilius, surdopedagogė metodininkė individualioms pratyboms vesti, VGK pirmininkė Palmira Stančauskienė