2019 m. vasario 1 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje vyko jaunųjų kūrėjų  almanacho ,,Nevėžis 2018” sutiktuvės.  Jau nuo 2013 metų vykdomas projektas ,,Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna ,,Nevėžis,”  kurio iniciatorius  – Arnoldas Simėnas. Vis daugiau jaunųjų literatų ir dailininkų bando išreikšti savo mintis ir jausmus plunksna bei teptuku. 2018 metais šiame projekte dalyvavo 84 literatai ir 34 jaunieji dailininkai. 

Džiugu, kad almanache ,,Nevėžis 2018” galima perskaityti ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinės Skaistės Cibulskaitės literatūrinius vaizdelius  ,,Pavasario mišku“ bei ,,Muzika.“ Jaunuolė apdovanota įvairiais gebėjimais – ji ne tik literatė, bet taip pat kuria ir nuostabius dailės bei keramikos darbus. Šiemet Skaistė jau Panevėžio profesinio centro mokinė. 

Grįžus iš jaunatviško ir pozityvaus renginio, norisi padėkoti projekto ,,Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna Nevėžis“ sumanytojams ir vykdytojams. O vartant jaunųjų kūrėjų almanachą tikėjimas gražia Lietuvos ateitimi tiesiog alsuoja į veidą. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vyr. lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė