Minint grožinės lietuvių literatūros pradininko K. Donelaičio 300 metų jubiliejų, Panevėžio muzikiniame teatre Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo vaikų šventėje „Donelaitis mūsų metuose”. Vadovaujami šokių mokytojos metodininkės Reginos Liutkevičienės, surdopedagogės metodininkės pradinių klasių mokytojos Laimutės Lazdauskienės ir vyr. lietuvių kalbos mokytojos Laimutės Beinarauskienės mokiniai parodė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Jau saulelė…”
Tęsinys – šventinis renginių maratonas mokykloje. Atidarytos dvi parodos: vienoje buvo eksponuojami mokinių ir auklėtojų piešiniai, iliustruojantys „Metų” vaizdus, kitoje – K. Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus pirmininko Rimgaudo Banio surinkti dailės darbai apie rašytoją – literatūros pradininką. Garsus kolekcininkas sužavėjo renginio dalyvius, pasakodamas apie 50 savo gyvenimo metų, kuriuos paskyrė K. Donelaičio asmenybei ir kūrybai tyrinėti. Nepraleisdamas pro ausis nė vienos žinios apie lietuvių literatūros pradininką, ieškodamas, domėdamasis, pirkdamas, keisdamas R. Banys sukaupė didelę ir vertingą kolekciją, kurią padovanojo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekai.
Po parodų atidarymo vyresniųjų klasių mokinių mokyklos muziejuje laukė bendravimas su auklėtojos Lijanos Čiplienės seserimi Jurgita Stankaityte, dirbančia knygų restauratore. Ji parodė restauruotą vaikišką knygutę su „Metų” ištraukomis, papasakojo apie senų ir jau suplyšusių knygų prikėlimą naujam gyvenimui. Paskui restauratorė Jurgita ir tikybos mokytojas kunigas Domingo Avellaneda itališkai skaitė „Metų” ištraukas iš knygos, kurią į renginį buvo atsinešęs ir mums pirmiems parodęs R. Banys.
Išklausę istorijos mokytojos Vidos Liberienės parengtą pranešimą „Mažoji Lietuva prieš 300 metų,” pažiūrėję filmą apie senąjį Karaliaučių bei Tolminkiemį, mokiniai atsakinėjo į lietuvių kalbos mokytojos vyr. surdopedagogės Danutės Matuzienės paruoštos viktorinos klausimus. Pasibaigus renginiui muziejuje, visi ėjo į klases, kur į pradinių klasių mokytojos vyr. surdopedagogės Irenos Matuzevičienės kruopščiai parengtus lapus rašė dailyraštį – ištraukas iš poemos „Metai.” Tuo metu dešimtokai, vadovaujami vyr. surdopedagogės Palmiros Stančauskienės, mergaičių technologijų kabinete ruošė būrų patiekalą – grucę, kitus to meto užkandžius: pjaustė naminę duoną, lašinius, skilandį, raugintus agurkus. Jais buvo vaišinami visi mokiniai ir mokyklos darbuotojai.
Renginių maratoną vainikavo kalėdinis renginys, kuriam atsakingai ruošėsi visų klasių mokiniai su klasių vadovais ir tėvais (globėjais, rūpintojais). Renginyje dalyvavo septintosios dienos adventistų bažnyčios pastorius Virginijus Radžius su viešniomis iš Vokietijos, apdovanojusiomis mokinius vertingomis dovanomis. Net Kalėdų senelis į renginį atvyko laikydamas K.Donelaičio „Metus”.
Pasibaigus renginių ciklui, skirtam K.Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti, mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė dėkojo ne tik tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams už prasmingo renginio organizavimą, bet ir mokiniams, kurie keletą mėnesių aktyviai dalyvavo įvairiose K. Donelaičiui atminti skirtose veiklose. Įteikė padėkų raštus dailyraščio nugalėtojams. „Mokiniai ne tik vaidino, šoko, rašė, bet ir mokėsi išklausyti, pažinti, pasitikėti, o tai ir yra svarbiausia. Suprato, kad tik bendrai dirbant galima patirti malonių emocijų ir išgyvenimų. Galbūt ne kiekvienas, paklaustas apie Kristijoną Donelaitį, žinos tikslias jo biografijos datas, kūrybos apimtis ar kitas detales, bet po šių renginių ciklo rašytojo svarbiausią kūrinį – poemą „Metai” ir kūrinio pradžią „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą…” būrų valgius, prisimins, be abejo, visi”, – tikino direktorė.

Vyr. surdopedagogė Palmira Stančauskienė