Pradedant mokslo metus PKNPM jau tapo tradicija prieš pirmąjį mokytojų tarybos posėdį rinktis visam kolektyvui aptarti praėjusius mokslo metus bei pasiruošimą naujiesiems, o taip pat įsiamžinti bendroje foto nuotraukoje kartu su mokyklos savanoriu Gintautu Šimkumi. Atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų rekomendacijas, pakankamai gerai pasirengta naujiesiems mokslo metams.

Mokslo ir žinių diena prasidėjo neįprastai. Tądien į mokyklą rinkosi vienas kito išsiilgę po Covid – 19 karantino ir nuotolinio mokymosi daugiau nei pusšešto mėnesio nesimatę mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, mokytojai. Šventei daug žavesio suteikė tą dieną vykęs ir lenkų kultūros festivalis „Zlota jesien“ („Auksinis ruduo“), į kurį atvyko svečiai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Kėdainių, LR Seimo nariai, miesto bei įvairių organizacijų vadovai, šokių ir muzikiniai kolektyvai. Džiugu, kad mokinių skaičius jau ilgą laiką išlieka stabilus – 50.

Mokytojai aktyviai tobulinosi keldami kvalifikaciją dalyvaudami vaizdo konferencijose bei nuotoliniuose seminaruose. Galima pasidžiaugti įdomiais renginiais, praskaidrinusiais mokyklos bendruomenę.  Vasarą vyko net trys 28 autorių poezijos almanacho „Nuo Liaudės ir Nevėžio“ pristatymai. Savo kurtą poeziją  Vilniaus, Panevėžio bei Kėdainių rajonuose skaitė mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė ir mokytoja Laimutė Beinarauskienė.

Rugpjūtį  Šventojoje mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo Kėdainių lenkų draugijos pirmininkės Irenos Duchovskos organizuotame septintajame baidarių ralyje „Pažinkime savo kraštą“. Mokyklos direktorė naujų idėjų parvežė iš Estijos (Tartu) vykusios edukacinės išvykos, kurioje dalyvavo 40 pedagogų delegacija iš visos Lietuvos. Daugelis idėjų pasitarnaus kuriant naujas ir tobulinant jau esamas edukacines erdves. Užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai su Kelmės bei Šeduvos ugdymo įstaigomis. Teko dalyvauti dviejuose nuotoliniuose susitikimuose dėl lietuvių gestų kalbos bendrosios programos atnaujinimo darbų. Mokyklos bendruomenės nariai Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo kvietimu  jau spėjo pabuvoti Šiluvoje ir paminėti Katalikiškų mokyklų dieną. Mokiniai, vadovaujami fizinio ugdymo mokytojos Vijoletos Vanagienės, dalyvavo respublikiniame kūrybinių darbų plenere po atviru dangumi „Gamtos spalvos” ir sukūrė floristinį kilimą „Auksinis ruduo”. Mokiniai buvo įvertinti miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko padėka bei įmonės UAB ” Panevėžio bičiulis” dovana ir nominacija  – diplomu „Elegantiškiausias kilimas”.

Didžiulis sujudimas rugsėjo ketvirtąją – mokyklos kartu su Šv. Trejybės rektoratu Panevėžio kolegijoje organizuota tarptautinė mokslinė konferencija, skirta kun. A.Lipniūnui pagal gautą Panevėžio miesto savivaldybės mokslo projektų dalinį finansavimą. Glaudžiai bendradarbiauta su italų kalbos vertėja dėl kunigo A.Lipniūno beatifikacinei bylai reikalingos medžiagos vertimo. Išversta visa reikalinga medžiaga į italų kalbą ir rengiamasi teikti Vatikanui. Išleistas kun. A. Lipniūno mokslinis veikalas „Lauko lelijos“ į italų ir lenkų kalbas ir pristatyta akademinei visuomenei. Supažindinta Panevėžio miesto bendruomenė, akademinė visuomenė, mokslininkai su Dievo tarno kunigo A. Lipniūno asmenybe ir jo veikla Panevėžyje, beatifikacijos bylos procesu, sužadintos panevėžiečių pilietinės iniciatyvos, sutelkti Panevėžio miesto žmonės bendruomeninei veiklai. Paminėtos Dievo tarno kunigo A. Lipniūno gimimo 115, mirties – 75 ir perlaidojimo 31 metų sukaktys. Paskatinta Panevėžio Švč. Trejybės rektorato, Kolegijos, Švietimo centro, apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos ir kitų Panevėžio bendruomenės narių  sutelkta veikla kunigo A. Lipniūno beatifikacijos byloje. Išplėtotos įvairios veiklos bei laisvalaikio iniciatyvos, gerinančios dvasinio gyvenimo kokybę. Konferencijoje iš kun. A.Lipniūno mokslo veikalo „Lauko lelijos“ inscenizaciją lietuvių gestų kalba rodė mokytoja Lijana Čiplienė su aštuntoke dukra Justina,  Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Otilija di Fazio bei to paties centro dienos užimtumo organizatorė Kristina Kudirkienė.

Mokykla rugsėjo 12 – 13 d. aktyviai įsijungė į miesto Atviros architektūros savaitgalį. Architektūros fondo projektas „Pastatai kalba“ suteikė galimybę kiekvienam pažinti architektūrą, patirti ir suvokti mus supančios materialios aplinkos kokybės vertę. Atviros architektūros savaitgalių metu duris atvėrė pastatai, kurie įprastai yra visiškai arba iš dalies neprieinami visuomenei.

Pirmasis miestas, kurio gyventojai ir miesto svečiai buvo pakviesti susipažinti su 15 išskirtinių miesto pastatų – Panevėžys! Nemokamas ekskursijas kurčiųjų grupėms vedė šio projekto savanoriai – mokyklos lietuvių gestų kalbos mokytojai Lijana Čiplienė ir Vilius Glušokas.

Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su MB „Mažųjų ugdymas“ ir aktyviai dalyvauja edukacinėse programose. Karantino laikotarpiu mokykla miesto savivaldybės administracijos buvo aprūpinta planšetėmis,  kurios dabar sėkmingai naudojamos ugdymo procese.  Baigiami mokyklos takelių, kabinetų  bei edukacinių erdvių atnaujinimo darbai. Aktyviai rengiamasi esperantininko iš Japonijos Hori Jasuo piešinių parodos atidarymui.

Rugsėjo 19 – ąją mokyklos edukacinėse erdvėse vyko Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto (TAU PF ) 10 – ies metų šventė. Ta proga mokyklos sodininkas  savanoris, 2018 m. Metų panevėžietis Gintautas Šimkus pasodino TAU PF mokyklai padovanotą Rojaus obelaitę OLA. Jam talkino Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos specialistė Ala Kuzmienė, TAU PF dekanė Zita Kazlauskienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, 2015 m. Metų panevėžietė Danutė Kriščiūnienė  ir gražus būrys šventės dalyvių.

Mokyklos informacija