Kovo 21 – 25 dienomis mokykloje vyko pradinių klasių mokinių projektas – metodinė savaitė „Pavasaris ant paukščio sparnų“. Kovo 22 dieną Rima Lavickienė, surdopedagogė individualioms pratyboms vesti, organizavo popietę „Ištark paukštelio vardą aiškiai ir ne tik…” Mokiniai sužinojo, kad paukščiams tautosakoje skiriamas ypatingas dėmesys. Apie juos rašoma legendose, pasakose, dainose, eilėraščiuose, patarlėse ir mįslėse. Vaikai klausėsi sakmių, iš kurių sužinojo, kad erelis daugelyje pasaulio kultūrų vadinamas paukščių karaliumi. Jis įkūnija valdžią, jėgą, pergalę ir pasididžiavimą.
Mokiniai spėliojo, kas laikomas nacionaliniu Lietuvos paukščiu. Buvo supažindinti su pasakojimu apie gandrą, kuriame tikima, kad, jis neša ne tik vaikus, bet ir sėkmę, kad lietuviai nuo seno gerbia ir globoja gandrus.

Ugdytiniai susipažino su legenda apie gegutę, kurioje pasakojama apie kare žuvusius devynis brolelius ir jų seserį Gegutę, jauną mergelę, kuri, gedėdama savo žuvusių brolelių, pavirto raiba gegužėle, išskridusia jų ieškoti į žalias gireles.
Vaikai sužinojo apie paukščių rūšis, išvaizdą, gyvenimo būdą, mitybą, susipažino su gandru, ereliu, varnėnu, kregžde ir kt. paukščiais. Vardijo, kokius paukščius pažįsta. Stengėsi aiškiai tarti jų pavadinimus. Deklamavo eilėraščius, spėliojo mįsles, ieškojo kelio labirintuose, dėliojo patarles, žaidė skrajūnėlių žaidimus. Popietė praėjo turiningai ir su gera nuotaika.

Rima Lavickienė, surdopedagogė individualioms pratyboms vesti