Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai leidus, dirbs vizituojantis surdopedagogas, kuris teiks pagalbą vaikams, turintiems klausos sutrikimų ir/ar kochlearinius implantus, ugdomiems bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose. Panevėžio miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose yra 14 ugdomų mokinių, turinčių negalią dėl klausos sutrikimo, kuriems paskirta surdopedagogo pagalba. Vizituojančia surdopedagoge dirbs mokyklos vyr. surdopedagogė individualioms pratyboms vesti Palmira Stančauskienė.