Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) renginių nuolatinis svečias – Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman. Sausio 27 – ąją – atvirkščiai. Ne į mokyklą vyko svečiai, bet PKNPM mokiniai ir mokytojai vyko prie memorialo „Liūdinti žydų motina“ , buvusiose žydų kapinėse Panevėžyje paminėti Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, padėti gėlių ir akmenukų, uždegti atminimo žvakutes. Buvo prisimintos pačios žiauriausios Aušvico-Birkenau mirties stovyklos 75-osios išvadavimo metinės. Nuo 2005 metų ši diena yra paskelbta atminimo diena.

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman išsamiai apžvelgė prieš 75 metus įvykusią baisią tragediją.  Nuo primintų kraupių įvykių net ir dabar dvelkė krauju, stingo kraujas, drėko  akys. Buvo akcentuota, kad nacių užpultoje Europoje buvo  pralietas  milijonų žydų tautybės žmonių kraujas,  kad  XX amžiaus pradžioje Panevėžyje žydai sudarė vieną gausiausių vietos bendruomenių, miestui suteikusią unikalų atspalvį.

 Apie 1945 metais  išlaisvintą Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovyklą kalbėjo susirinkę LR Seimo nariai, Panevėžio miesto ir rajono vadovai, politikai, švietimo įstaigų vadovai.  Paminėta, kad  Panevėžyje buvo sušaudyta daugiau nei 13 tūkst. nekaltų žmonių, tarp jų ir vaikų.

Po minėjimo buvo aplankyta žudynių vieta Kurganavos miške, kur 1941 m. rugpjūčio 17-ąją buvo sušaudyti 8 tūkst. žmonių.  Mokiniai uždegė atminimo žvakutes, tylos minute pagerbė mirusiuosius.

Tai gyvos pamokos, kurių net geriausi vadovėliai nepapasakos, filmai neparodys.   Dar kartą teko įsitikinti, kad Holokausto tragedijai klausos negalią turintys mokiniai tikrai neliko abejingi. Jiems kilo daug neatsakytų klausimų „kodėl“  ir „už ką“, į kuriuos ir mes, suaugusieji, negalėjome atsakyti.   Grįžome  namo pritilę ir susikaupę, mintyse  vis kartodami, jog  niekada negali  pasikartoti tokia baisi tragedija, palikusi kraujuojantį randą žmonių atmintyje amžiams.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė