Tarptautinė gestų kalba yra minima rugsėjo 24 – ąją. Tądien mokyklos aktyvistai – mokyklos  tarybos nariai: Justina Čiplytė (7 kl.) ir Deividas Raščius (10 kl.), mokinių deleguoti Nedas Kubilius (7 kl.) bei Marijus Vinciūnas (8 kl.) kartu su vyr. lietuvių gestų kalbos mokytoja Lijana Čipliene dalyvavo Vilniuje suorganizuotame renginyje „Gestų kalbos teisė vaikams“. 

Kartu su Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidentu Kęstučiu Vaišnora aptarė kurčiųjų ugdyme kylančias problemas. Po to vyko į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją susitikti su ŠMSM viceministrais. Diskusijos metu Justina Čiplytė pateikė aktualų klausimą: kodėl girdintys tėvai taip nenoriai leidžia savo vaikus su klausos negalia į kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindines mokyklas,  o juos leidžia į į bendrojo lavinimo. Pateikė pavyzdį, jog mokiniai, mokydamiesi  bendrojo lavinimo mokyklose, jaučiasi atstumti, daugiau patiria patyčių dėl klausos, mokytojai nėra pasirengę dirbti su tokiais vaikais, nes nemoka gestų kalbos arba neturi laiko skirti jiems. Jai kilo klausimas, gal girdintys tėvai negauna  informacijos, kur vaiką geriau nukreipti mokytis. 

Deividas Raščius pasakojo savo skaudžią patirtį pradinėje mokykloje ir prašė viceministrų neuždaryti kurčiųjų mokyklų, nesujungti kurčiųjų ir girdinčiųjų  į vieną mokyklą. Taip pat prašė, kad būtų kuo daugiau profesijų pasirinkimo kurtiesiems. Ministerijos atstovai siūlė į mokytojų rengimo programas kaip pasirenkamąjį dalyką įtraukti ir gestų kalbą. Juolab kad prieš kurį laiką lietuvių gestų kalba būsimiems mokytojams jau buvo siūloma kaip pasirenkamasis dalykas.

Kaip informavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, Surdologijos centras yra parengęs naują projektą dėl gestų kalbos kursų organizavimo keturiose kurčiųjų ugdymo įstaigose ir artimiausiu metu bus rengiami nemokami lietuvių gestų kalbos mokymai mokyklų bendruomenėms.

Taip pat kalbėta apie specialias mokymo priemones, kurių stokoja kurčiųjų mokyklos. Šiuo metu Nacionalinė švietimo agentūra tęsia Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pradėtą ES projektą „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“ ir šiemet bus nupirktos reikalingos priemonės, jos pateks į visus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrus.

Lietuvoje (Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje) veikia 4 ugdymo įstaigos, kuriose ugdoma 260 kurčių ir neprigirdinčių vaikų, iš jų ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų – 67.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vyr.lietuvių  gestų kalbos mokytoja Lijana Čiplienė