Lapkritis – tai mėnuo, kada į Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinę mokyklą paminėti Lenkijos nepriklausomybės dienos suguža ne tik kurčiųjų bei miesto bendruomenė, bet ir gausi svečių delegacija. Šiemet, jau septintąjį kartą, iškilmingai paminėta ši garbi diena.
Koncertavo vokalinis ansamblis „Barwy podwileńskie” iš Lavoriškių (vadovė Lucyna Vlasenko) ir šokių ansamblis „Iskry” (vadovė Beata Bužynska) iš Mickūnų, tautinių šokių ansamblis „Grandinėlė“ (vadovė Zita Rimkuvienė), Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro meno trupė „Virpesys” (vadovė Genovaitė Sipavičienė). Sulaukta ir garbių svečių: Kėdainių lenkų bendruomenės pirmininkės Irenos Duchovskos, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narės Janinos Gaidžiūnaitės, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininko Gennady Kofman, Forever verslo savininkės ir renginio rėmėjos Neringos Šeškauskienės, Panevėžio esperanto klubo „REVO“ narių ir pirmininkės Vidos Kulikauskienės, Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ narių ir viceprezidentės Valės Bilienės. Aasociacijos „Tautos skydas“, savanorišku principu jungiančios ir vienijančios asmenis, dirbusius, dirbančius bei tarnaujančius valstybės institucijose ir baigusius tarnybą pareigūnus organizacijos – pirmininko Rimanto Narkūno, pavaduotojo Gintauto Šimkaus, narių Viktoro Andriuškos ir Jono Adomavičiaus. Šių svečių dėka visi susirinkusieji buvo apdovanoti atšvaitais. Renginį į lietuvių gestų kalbą vertė 9 klasės mokinė Erika Lunskytė. Buvo vedama lietuvių gestų kalbos pamokėlė, kuria ypač susidomėjo renginio svečiai. Po pamokėlės – Lenkijos nepriklausomybės dienai paminėti mokyklos „Sraigių sode“ pasodintas migdolas, dovanotas mokyklos gėlyno globėjo ir rėmėjo Gintauto Šimkaus.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė