Lietuvos valstybės atkūrimo dienai dailės mokytoja metodininkė Aušra Lazdauskienė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje organizavo akciją ,,Geltona, žalia, raudona.” Mokiniai labai kūrybiškai pasirinko piešti  ne tik įprastus simbolius – knygą, vėliavą, gėlę ar paukštį, bet ir žuvį, puodelį, obuolį. Kyla klausimas, kodėl? Mokiniai atsakė, kad Lietuvą sveikina visi ir iš visur: ne tik paukščiai danguje, gėlės žemėje, bet ir žuvys vandenyje. O kodėl puodelis? Nes tai – jaukios namų aplinkos simbolis. Šiuo metu dėl pandemijos daugelis žmonių dirba ir leidžia laisvalaikį namuose, taigi, arbata iš Lietuvos laukų – vienas iš būdų švęsti.

Į akciją ,,Geltona, žalia, raudona” įsijungė mokiniai, dalyvaudami dailyraščio konkurse, kuriam vadovavo Laimutė Lazdauskienė, surdopedagogė metodininkė (pradinių klasių), Irena Matuzevičienė, vyr. surdopedagogė (pradinių klasių mokytoja), Laimutė Beinarauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Danutė Matuzienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja ir Laima Rutkauskienė, istorijos mokytoja metodininkė. Ir mažieji,  ir vyresniųjų klasių mokiniai rinkosi žodžius apie Lietuvą, juos dailiai užrašė ir parodą išpuošė spalvingomis vėliavėlėmis.

Istorijos mokytoja pamokų metu integravo temą ,,Lietuvos valstybės atkūrimas”.  Mokiniai pasakojo, kaip namuose su tėvais (globėjais, rūpintojais) švenčia šią valstybinę šventę. Kvietė žiūrėti viktoriną , klausyti koncertų. Priminė, kad LRT parengė specialią transliaciją, bus galima pamatyti lietuvių kūrėjų dokumentiką, pokalbius bei režisieriaus Karolio Kaupinio filmą „Nova Lituania.“ Akcentavo, kad Lietuvos valstybės atkūrimo diena – tai visos šalies gimtadienis, todėl tiesiog negalima nešvęsti, nes ši šventė yra svarbesnė už kiekvieno mūsų gimtadienį atskirai.

Ta proga už puikius pasiekimus moksle direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė ir direktorė Danutė Kriščiūnienė apdovanojo nemažą grupę mokinių Džiaugsmo raštais. “Džiaugiuosi kiekvienu jūsų pasiekimu, rodoma  pagalba klasės draugui ir artimam. Te šie Džiaugsmo raštai įpareigoja  jus siekti dar daugiau žinių, nuolat tobulėti, būti pilietiškais. Jie įteikiami  be galo mums visiems svarbios dienos – Vasario 16-osios –  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse. Šiemet minėsime 103-ąsias metines, kai 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje pasirašė Nepriklausomybės aktą,”– teigė mokyklos direktorė.

Vasaris ir kovas – tai valstybinių švenčių laikas. Mokiniai šiuo laikotarpiu  ruošiasi dalyvauti Panevėžio ,,Šviesos” specialiojo ugdymo centro organizuojamoje respublikinėje akcijoje ,,Širdelę Lietuvai siunčiu.”  10 klasės mokiniai rengia projektą ,,Rezistentai. Notigalės partizanai,” žada dalyvauti nacionaliniame mokinių konkurse “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”. Taigi, negalėdami girdėti, turintieji klausos sutrikimų mokiniai meilę savo šaliai išreiškia piešiniais, dailyraščiu ir kitais  kūrybiniais darbais.

Laimutė Beinarauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė