Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) pagal projektą Erasmus+ kartu su Panevėžio miesto švietimo centro darbuotojais lankėsi 35 asmenų 13-18 metų mokinių ir mokytojų iš Portugalijos, Italijos, Ispanijos, Turkijos ir Čekijos delegacija.

Svečius šokiu, specialiai šiai progai parengtu mokytojos Reginos Liutkevičienės, pasveikino ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai. Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė skaitė pranešimą „Mokyklos praeitis, šiandienos aktualijos, ateities perspektyvos“.

Lietuvių gestų kalbos mokytojai – Lijana Čiplienė su penktoke dukra Justina lietuvių gestų kalba deklamavo eilėraštį „Aš – gulbė nebylė“, o Vilius Glušokas – vedė pamokėlę, mokė svečius lietuviškų gestų. Po pamokėlės visiems svečiams išdalino kiekvienos šalies gestų kalbos daktiles.

Svečiai aplankė muziejų, domėjosi mokyklos istorija. Džiaugėsi, kad Lietuvoje kurtieji ir sutrikusios klausos vaikai gali mokytis specialiai jiems skirtose mokyklose. Apgailestavo, kad pas juos daugiau vykdomas integruotas (įtraukusis) ugdymas, dėl ko kyla daug problemų ne tik patiems vaikams, bet ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), nebeišsaugomas kurčiųjų bendruomenės identitetas.

Svečiai domėjosi mokykloje eksponuojamomis parodomis, mokinių sportiniais pasiekimais. Lankėsi pamokose, klasėse, kabinetuose, bendrabutyje, šiltai bendravo su mokiniais ir mokytojais, paliko pačius šilčiausius įrašus mokyklos metraštyje. Svečiams buvo įteikti lankstinukai apie mokyklą bei atšvaitai.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė