Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje rugsėjo – gruodžio mėnesiais vyko dailės terapijos 4 užsiėmimai. Jų tikslas buvo sužadinti mokinių kūrybiškumą, lavinant emocinį intelektą per įvairias menines veiklas ir užduotis, integruojant dailės terapijos metodus, panaudojant ekologiškas medžiagas, lengvą mankštą, tempimo ir kvėpavimo pratimus, akių mankštą, pasivaikščiojimus ir žaidimus.  Terapijos užsiėmimus 8 – 10 klasių mokiniams vedė dailės terapijos mokytoja Milda Butkevičiūtė. Jaunuoliai išbandė daug temų ir medžiagų,  lavino emocinį intelektą, piešiant užsimerkus, po to aptariant, kas ten matoma. Taip pat palaipsniui buvo integruotas ir mokymas: lietuvių kalbos raštingumas, marketingas, verslumas, asmeninio amato modeliavimas. Buvo aptarta, ką jaunuoliai norėtų dirbti užaugę ir kaip iš mėgstamos veiklos išauginti įdomią, patrauklią bei pelningą profesiją. Jaunimo komandos kūrė  ir modeliavo verslus. Mokiniai, gamindami atšvaitus kompiuterių klasėje, tobulino IT įgūdžius. Vyko diskusija, kaip simbolis tampa komunikacine kalba – raidėmis gestų kalboje. Po užsiėmimų veiklos aptartos  refleksijos rateliuose.

                    Paskutinėje užsiėmimų dalyje jaunuoliai kūrybiškumą išreiškė piešdami ant asmeninių marškinėlių. Tai dovana sau – būti nugalėtojais pirmiausia sau, o ne kitiems žmonėms. Tai itin svarbu ugdant drąsų, savimi pasitikintį ir ateitį kuriantį žmogų. Projekto lektorė Milda Butkevičiūtė labai džiaugėsi jaunuoliais, kurie aktyviai lankė užsiėmimus ir praplėtė gestų kalbos ženklų žinias.

Nuoširdi padėka kolegei Mildai Butkevičiūtei, specialiajai pedagogei metodininkei Ramunei Šveistei ir mokyklos direktorei Danutei Kriščiūnienei už suteiktas sąlygas dirbti išpuoselėtoje mokyklos aplinkoje. Daugelis vaikų tokiose veiklose dalyvavo pirmą kartą, tad per praktines ir kūrybines dirbtuves įdiegtos naujos žinios ir įgūdžiai  vaikų atmintyje išliks dar ilgai.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Edita Kazlauskienė