Lapkričio 9 – ąją, septintų, devintų ir dešimtų klasių moksleiviai mokyklos geltonuoju autobusu vyko į Vilnių. Šios ekskursijos visi nekantriai laukėme, nes buvo planuota apsilankyti istorinėse ir šventose vietose. Kartu su mokiniais vyko ir jų klasių auklėtojos: Laimutė Beinarauskienė, Vijoleta Vanagienė ir Danutė Matuzienė.

Pirma stotelė – televizijos bokštas. Kai kuriems mokiniams tai buvo pirmas apsilankymas. Užėję į vidų mokiniai buvo labai mandagūs ir ramūs. Iš pradžių išklausėme audio įrašą apie tai, kada ir kaip buvo pastatytas bokštas, kokius įvykius jis liudijo sausio 11-13 dienomis 1991 metais. Pasakojimas buvo labai įdomus, mokantis suprasti ir vertinti praeitį.

Papietavę bokšto restorane, visi keliavome link savo antrojo tikslo – Vilniaus katedros požemių. Kai atvykome į Katedrą, gidė įvedė į vidų ir pradėjo pasakoti apie tai, kas buvo rasta požemiuose. Mokiniai labai susidomėję stebėjo senovės valdovų ir bajorų palikimus, įdėmiai klausėsi pasakojimų, bandė sieti istorinius faktus į prasminę visumą.

Baigę ekskursiją Katedroje, patraukėme senamiesčiu link Aušros vartų. Aušros vartuose visi nuoširdžiai pasimeldėme.

Grįžtant į Panevėžį, klasių vadovės aptarė ekskursiją. Mokiniai teigė, kad viskas labai patiko, bet labiausiai – televizijos bokšte.

Supratome, kad tokios ekskursijos padeda mokiniams suprasti, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai nulemtos ir kintančios, privalo būti žmonių atsakingai kuriamos bei saugomos.

   Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos  tarybos nariai: Toma Audickaitė (10 kl.), Skaistė Cibulskaitė ir Povilas Meškelis (9 kl.).