Lapkričio 16 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniai ir vyresniųjų klasių mergaitės, lankančios papildomo ugdymo būrelį „Liepsna“, su mokytojomis Laimute Lazdauskiene ir Regina Liutkevičiene svečiavomės Panevėžio Specialiosios mokyklos  daugiafunkciame centre. Kartu su kitais tarpmokyklinio projekto „Draugystės ratas“ dalyviais paminėjome Tolerancijos dieną.
Mokiniai ne tik išlankstė toleranciją simbolizuojančius paukštelius, bet dovanojo ir meninę programėlę. Ketvirtos klasės mokiniai Justina Čiplytė ir Benas Bernatavičius padeklamavo eilėraštį apie rudenį, palydėdami žodžius lietuvių gestų kalba ir daktiline abėcėle. Tai parodė mūsų išskirtinumą… Mus suprato, nuvilnijo pakeltų ir judančių rankų banga. Vyresniųjų klasių mergaitės kartu su mažaisiais projekto draugams padovanojo muzikinės ritmikos mokytojos Reginos Liutkevičienės parengtą šokį. Skambėjo muzika, šoko ir dainavo vaikai, stebėjome mini vaidinimą, o renginio pabaigoje kartu su šeimininkais grojome visi … Taip smagu, kai nereikia aiškintis, kas ta tolerancija, kai užtenka šiltu žvilgsniu palydėti draugą, kuriam mūsų dėmesio ir meilės reikia labiau, negu mums patiems…

Pradinių klasių mokytoja surdopedagogė metodininkė Laimutė Lazdauskienė