Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokiniai – nuo mažiausio iki didžiausio – iš anksto ir su džiaugsmu ruošėsi sutikti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Penki mokiniai kovo ketvirtąją dalyvavo respublikinėje sveikinimų akcijoje ,,Širdelę Lietuvai siunčiu…“.  Rinkosi eilėraščius, mielus jų širdžiai, išreiškė laisvės pojūtį piešiniuose. Septintos klasės mokinė Miglė Tamonytė nupiešė gėlę ir užrašė: ,,Man Lietuvos laisvė – žydinti gėlė …“.  Miglę akcijai parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laimutė Beinarauskienė. Septintokė Edita Gižaitė, parengta Ramunės Šveistės, specialiosios pedagogės metodininkės, poeto Juozo Nekrošiaus žodžiais mokė ,,Kaip surasti Lietuvą?“.  Aštuntokas  Benas Bernatavičius raiškiai žodine kalba ir gestais padeklamavo Justino Marcinkevičiaus eilėraštį ,,Tai gražiai mane augino.“ Jį parengė vyr. lietuvių kalbos mokytoja Danutė Matuzienė. Jauniausieji dalyviai – antrokai Simas Tamonis ir Anela Orentaitė,  parengti surdopedagogės metodininkės Laimutės Lazdauskienės, visus džiugino poetės Janinos Degutytės eilėraščiu ,,Gimtinė“. 

Dešimtokas  Žygimantas Vaiciekauskas ir devintokė Sonata Grincevičiūtė  parengė projektą   ,,Rezistentai. Notigalės partizanai“.  Domėjosi antžeminiu bunkeriu, kuris buvo įrengtas 1946 m. Notigalės pelkėje. Mokiniams buvo įdomu, kad partizanai turėjo ne tik gyvenamąsias patalpas, atsargų sandėlį, bet ir maldų vietą, įsigudrino net arklį laikyti. Vaikai sužinojo, kad 1946 m. gruodžio 12 d. kautynėse žuvo 12 Notigalės partizanų. Dauguma jų buvo karininkai, o vienas – austrų lakūnas. Mokinius sujaudino tai, kad šie laisvės gynėjai turėjo paauglį ryšininką, kurį vadino Ereliuku. Jam tebuvo 14 ar 16 metų. Taigi, atsirado galimybė kiekvienam pamąstyti apie save: ,,O kaip aš pasielgčiau, jei būtų atimta laisvė?“ Žygimantas Vaiciekauskas projektą pristatė kitų klasių mokiniams. Jis buvo rekomenduotas dalyvauti nacionaliniame mokinių konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.  Projektą padėjo parengti lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laimutė Beinarauskienė. Dešimtokai ir devintokai tikisi aplankyti Notigalės partizanų atmintinas vietas. 

Kovo 11-osios išvakarėse mokyklos koridoriuje esančiame stende spalvingai išsiliejo Lietuvos laisvės vaizdai mokinių dailės darbuose. Juos piešti mokė dailės mokytoja metodininkė Aušra Lazdauskienė. Penktokai ir aštuntokai parašė laiškus istorinėms asmenybėms. Penktokai kreipėsi į kunigaikštį Mindaugą: ,,Prakilnusis Lietuvos karaliau, dėkojame Jūsų Kilnybei už įkurtą laisvą Lietuvos valstybę…“ Aštuntokai rašė laiškus partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui, lakūnams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui, vyskupui Motiejui Valančiui, tautinio atgimimo žadintojui Vincui Kudirkai.

Kovo dešimtąją istorijos mokytoja metodininkė pamokų metu aptarė su mokiniais Lietuvos kelią į laisvę. Pakvietė šventės dieną žiūrėti televizijos laidas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Ypač siūlė nepraleisti LRT laidos ,,Įdomiosios pamokos tiesiogiai“.  Per lietuvių kalbos pamoką šeštokai ir septintokai ne tik apmąstė Lietuvos istoriją, bet ir pasodino gėlę – laisvės simbolį. Kitą pamoką jie rašys rašinį ,,Mano dovana Lietuvai.“ 

Mažiausieji – pradinių klasių mokiniai – šoko, dalyvavo viktorinoje, lietuvių gestų kalba dainavo, žaidė, deklamavo… 

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė pasveikino Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Akcentavo, kad Lietuvai didžiausia dovana esame mes: darbštūs, aktyvūs, kūrybingi, mylintys, užjaučiantys, suprantantys, padedantys vienas kitam… Kvietė branginti Lietuvą, džiaugtis laisve. 

Padovanokime visi šventės proga savo šaliai įvairių išradingų dovanų, taip pat tikėjimą, optimizmą ir viltį. 

Laimutė Beinarauskienė, PKNPM  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė