Šventos Velykos – yra seniausia ir svarbiausia krikščionių šventė, švenčiama paminėti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, kuris laikomas viso krikščioniškojo mokymo pagrindu. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM) nuo 2005 metų yra katalikiškos krypties, todėl Šv. Velykų laukimui skiriamas ypač didelis dėmesys visų pamokų ir popamokinių užsiėmimų metu. Šiais metais šis laikotarpis truko nuo balandžio pradžios iki Didžiojo penktadienio.

Ne tik mokytojai pamokų metu, auklėtojai po pamokų vedė užsiėmimus apie Šv. Velykas, bet ir svečiai. Jau prieš porą metų užsimezgęs gražus bendradarbiavimas su bendrija „Mažųjų ugdymas“ tęsiasi iki šiol. Nuostabia edukacine programa buvo sužavėti ne tik mokiniai, bet ir suaugę. Patys mažiausi – ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir visi pradinių klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Velykinis margutis“. Užsiėmimas, prasidėjęs teorija, baigėsi praktika ir geromis emocijomis.

Mažiesiems ugdytiniams socialinė pedagogė ekspertė Edita Kazlauskienė suorganizavo renginį ,,Velykų žaidimai.“ Pasidalinę į komandas vaikai spalvino kiaušinius ir iš jų sukūrė vieną didžiulį margutį. Po to,  padedant muzikos ritmikos mokytojai metodininkei Reginai Liutkevičienei, dainavo, grojo, žaidė Velykų žaidimus, ieškojo paslėptų kiaušinių, o suradę – juos rideno. Renginio pabaigoje vaišinosi ,,kiškučių“ sausainiais.

Mokyklos edukacinėse erdvėse lauke mažieji dalyvavo foto sesijoje ir žaidė su didžiuliais spalvingais margučiais, pagamintais Neringos meno mokyklos moksleivių. Už šią dovaną esame dėkingi mokyklos direktorei Rasai Norvilienei. Kad būtų smagiau laukti Šv. Velykų, mokiniai Velykų simboliais puošė savo klases, kabinetus ir kitas patalpas. Norisi padėkoti ir mokinių tėveliams, ypač devintokės Kamilės Židonytės mamytei už jos begalinį darbštumą ir norą prisidėti prie mokyklos patalpų puošybos. Taip pat Zitai Rimkuvienei, choreografei, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Grandinėlė“ vadovei, 2009 bei 2012 m. Metų panevėžietės vardą pelniusiai ir šių metų LR Seimo Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medalio už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą apdovanotai  panevėžietei. 

5-8 klasių mokiniai, padedami  lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Laimutės Beinarauskienės, surengė šventę ,,Atrieda Velykos.“ Ją eilėraščiais apie pavasarį pradėjo du zuikiai – aštuntokė Miglė Tamonytė ir penktokas Pijus Jašinskas. Renginio organizatorė, tądien tapusi Velykų bobute, prisistatė pati ir pristatė pateiktis apie Velykų prasmę, margučių marginimo būdus ir spalvų reikšmes. Mokiniai sužinojo, kad dažniausiai lietuviai dažė ir dabar dažo kiaušinius viena spalva, margina karštu vašku, skutinėja. Buvo akcentuota, kad  marginimo būdų yra labai daug ir įvairių, nes marginti mėgsta ir šeimininkės, ir vaikai. Velykų bobutė pateikė ir senovinių margučių raštų pavyzdžių. Buvo atkreiptas dėmesys į natūralius, gamtoje randamus dažus. Buvo paminėta, kad išskutinėtos žalčių figūrėlės, saulutės, žvaigždės, paukščių pėdutės mena pagonybės laikus. Mokiniams buvo priminta, kad kiaušinių marginimas, Velykų bobutė, Velykų kiškiai, margučių ridenimas atėjo iš pagonybės laikų.

Kadangi per Velykas valgomi tradiciniai valgiai, nepamiršta aptarti ir tai, kas dedama ant Velykų stalo. Kiekviena klasė pristatė po dailyraščiu parašytą Velykų patiekalo receptą. Po šio namų darbo aptarimo Velykų bobutė kiekvienai klasei pateikė po praktinę užduotį, vienijančią klasės bendruomenę.  Vieni – kūrė Velykų puokštę, kiti – margino kiaušinius su šakute, treti – sodino svogūnus, dar kiti – rašė Velykinius palinkėjimus. Nors praktinės užduotys mokiniams visada patinka ir įneša daug gyvybės, tačiau pats smagiausias paprotys – margučių ridenimas.  Jis patiko visiems: ir jaunesniesiems, ir vyresniesiems.

Žinias apie Velykų prasmę ir papročius vyresnieji mokiniai apibendrino viktorinos metu. Jie minė mįsles, atsakinėjo į klausimus. Linkėjo vieni kitiems linksmų ir taikių Šv. Velykų. Be išimties visų renginio dalyvių laukė saldūs prizai – šokoladiniai kiaušiniai. Tądien Velykų bobutė buvo be galo dosni…

Danutė Kriščiūnienė, PKNPM  direktorė