Vasario 12 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo respublikiniame dailyraščio konkurse ,,Rašom 2015.” Tekstai, kuriuose atsispindėjo tautiškumo idėjos, labai tiko Vasario 16-ajai, Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti: rašytojo Antano Ramono – apie Vilnių, Lietuvos sostinę, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio – apie gyvenimo tikslą, išėjimą iš gimtųjų namų, Romualdo Granausko – apie lemtį gyventi gražioje, ramioje Lietuvoje.
Smagu, kad rašyti norėjo visa mokyklos bendruomenė: direktorė, pavaduotoja, mokiniai ir mokytojai bei kiti mokyklos darbuotojai. Į konkursą atrinkome 13 darbų. Iš mokinių grupės dailiausiai parašė 8 klasės mokinė Toma Audickaitė. Visi suaugusiųjų grupės darbai stebino rašto dailumu.
Himnas su vertimu į gestų kalbą, istorijos mokytojos Vidos Liberienės pasakojimas apie Lietuvos valstybės atkūrimą 1918 metais ir dailyraščio tekstai skatino mylėti gimtąją kalbą, savo kraštą, ugdė atsakomybę bei pilietiškumą.

Vyr. lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė