Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) iškilmingai paminėta Šeimos diena. Atkreiptas dėmesys į tai, jog  vaikų raidai labai svarbu, kad juos augintų abu tėvai – motina ir tėvas. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu  Šeimos diena minima nuo 1994 metų. JTO iniciatyvai pritaria ir Tarptautinė Kolpingo draugija. Žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos – nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi.  PKNPM mokiniai kartu su Panevėžio moksleivių namų šokių  studija „Selevy“, vadovaujami muzikos ritmikos mokytojos metodininkės Reginos Liutkevičienės, padovanojo tėveliams nuostabų šokį. Kartu su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Laimute Beinarauskiene mokiniai rašė rašinėlius, o su dailės mokytoja metodininke Aušra Lazdauskiene – piešė portretus. Aštuntokė Miglė Tamonytė žodine kalba, o dešimtokai Sonata Grincevičiūtė ir Karolis Janikūnas – lietuvių gestų kalba deklamavo eilėraščius. Juos paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laimutė Beinarauskienė ir  lietuvių gestų kalbos mokytojas Vilius Glušokas. Buvo priminta, kad mokyklos valgyklos salėje iki birželio 26 dienos veiks mokyklos  bendruomenės  narių rankomis nertų servetėlių paroda, skirta Šeimos metams Amoris Laetitia („Meilės džiaugsmas“) paminėti, paskelbtiems popiežiaus Pranciškaus. 

Antroji šventės dalis buvo skirta gerbiamiems rėmėjams, padėjusiems mokyklai įsigyti labai reikalingą transporto priemonę mokinių vežiojimui  – devynių vietų naują mikroautobusą Toyota Proace Verso: fondui  iš Vokietijos „Ein Herz für Kinder“ („Širdelė vaikams“), AB „Panevėžio energija“,  AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Auresa“, UAB „Amberpasta“ , UAB „Autosmilga“, gerb. Rimantui  Maldūnui, UAB JE Sports Baltic, mokyklos bendruomenei už paaukotus GPM 2 procentus. Reikia pasidžiaugti, kad šventėje dalyvavo ir mokyklos bendruomenę pasveikino garbūs svečiai: Panevėžio miesto tarybos narė, Švietimo, mokslo ir jaunimo komiteto pirmininkė Loreta Masiliūnienė, miesto tarybos narys Aleksas Varna, UAB „Auresa“ generalinis direktorius Marius Goštautas,  pardavimų vadybininkė Kristina Šipelytė, AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius Egidijus Urbonas, UAB „Autosmilga“ generalinis direktorius Vidmantas Bajoras. Visiems rėmėjams buvo įteiktos padėkos, o mokiniai dovanojo smagų šokį. Panevėžio miesto mero Ryčio Račkausko bei mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės padėkos buvo  įteiktos fondui  iš Vokietijos „Ein Herz für Kinder“ projekto vadovei  Melanie Marsian ir vadovei Monikai Fendt,  savanoriui iš Lietuvos, gyvenančiam Vokietijoje  Nerijui Skorkai, PKNPM direktoriaus pavaduotojai ugdymui Linai Bartnykienei.  Lauke prie naujo automobilio šeštokai Edvardas Jakubauskas, Ignas Šilaika, Airidas Gecas ir Lukas Jakštas  laukė svečių, ištempę juostelę, kurią vėliau ir perkirpo mokyklos mažieji – ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai kartu su rėmėjais, svečiais ir mokyklos administracija. Visiems, o ypač vaikams, buvo smalsu apžiūrėti automobilio vidų, pasukioti vairą, pasėdėti. Akcentuota, kad bendruomeniškumas – tai didžiausia vertybė ir bendruomenės galia. Tik apjungus didžius tikslus, pastangas ir beribį rėmėjų geranoriškumą – pasiektas puikus rezultatas!

Trečioji renginio dalis buvo skirta mokyklos bendruomenę ir svečius supažindinti su naujai įkurtomis mokyklos edukacinėmis erdvėmis. Pasidžiaugta, kad įkurta Žinių, kūrybos ir poilsio erdvė leidžia organizuoti ugdymo procesą gryname ore, paįvairina mokymąsi, padeda stiprinti mokinių sveikatą, ugdytiniai ilsėdamiesi jaučia emocinį džiaugsmą ir atsipalaidavimą. Mokiniai įgyja gamtamokslinių kompetencijų, atlikdami tiriamuosius darbus bei stebėjimus, patiria tyrinėjimo džiaugsmą.  Gamtamokslinės erdvės sukūrimo tikslas – kurti mokinių pasaulėvaizdį, plėtoti jų vertybines nuostatas, ugdyti pagarbą gyvajai ir negyvajai gamtai, atsakomybę už jos išsaugojimą bei racionalų išteklių naudojimą. Naujai įkurta erdvė padeda skatinti mokinių iniciatyvumą, veiklumą, kūrybiškumą, atvirumą kaitai. Įkurta nauja keletą edukacinių erdvių apjungianti erdvė – Gyvoji gamta, kurioje mokiniai supažindinami su augalų ir vabzdžių įvairove, diegiamas supratimas apie ekologiškas daržoves, vaisius ir prieskonines žoleles. Patyriminiu būdu ir taikant STEAM metodiką mokiniai mokosi bendrųjų gebėjimų: komunikacinių, pažintinių, darbo ir veiklos. Įkurtas Asmenybių parkas ir kalbų klasė. Erdvėje ugdomas patriotizmas, skatinant domėjimąsi gimtosios šalies iškiliomis asmenybėmis, formuojant suvokimą, kaip kuriami valstybės pagrindai. Kalbų klasėje sudarytos sąlygos organizuoti integruotas lietuvių, lietuvių gestų ir anglų kalbų pamokas lauko erdvėje. Sveikatingumo erdvėje įrengtas Kneipo takas. Ši erdvė padeda ugdytiniams ir mokiniams siekti fizinės, psichinės ir dvasinės darnos, atveria galimybę pažinti save, patirti judėjimo keliamą džiaugsmą, kuria prielaidas saviraiškai. Tikslas – tenkinti natūralų poreikį judėti, lavinti motoriką ir kūno laikyseną, siekti judesių kultūros ir grožio, asmens individualumo ir savarankiškumo. 

Mokyklos direktorė padėkojo visiems mokyklos bendruomenės nariams už neįkainojamą dovaną – bendruomeniškumą. Ypač išreiškė dėkingumą 2018 metų  panevėžiečiui, ilgamečiam mokyklos savanoriui Gintautui Šimkui ir įteikė padėką. Taip pat padėkomis už nuoširdų darbą, kuriant edukacines erdves, apdovanojo mokinių tėvelius: Andrių Kudirką, Selvatore Di Fazio, Židrūną Urbonavičių, Robertą Tančiką. Išreiškė padėką Lietuvos Raudonojo  kryžiaus draugijos Panevėžio skyriui už savanorišką veiklą, gražinant mokyklos aplinką, savanoriams Dariui Bartnykui , bitininkui Žygimantui Jankevičiui, restauratorei Jurgitai Stankaitytei, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Panevėžio teritorinio skyriaus vertėjoms. Pabrėžė, kad tik susitelkus visai bendruomenei bei nuolat talkinant savanoriams, galima pasiekti stulbinančių rezultatų visose srityse. Akcentavo, kad savanoriai nebūtinai turi laiko,  jie turi širdį. Pasidžiaugė, kad mokykla dalyvavo edukacinių erdvių 2022 metų konkurse savivaldybės lygmenyje ir buvo įvertinta kaip geriausiai edukacines erdves kurianti ir jas kūrybiškai ugdymo(si) procese naudojanti mokykla Panevėžio miesto savivaldybėje.

Renginį apvainikavo vaikus džiuginantys saldumynai,  bendri pietūs lauke prie ugniavietės, draugiškas bendravimas, pokalbiai apie naujų edukacinių erdvių kūrimą, ateities planai…

PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė