Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji – viena svarbiausių  datų Lietuvos valstybingumo kelyje, simbolizuojanti mūsų stiprybę, skatinanti ugdyti pilietiškumą, puoselėti tradicijas.  Nepasiklyskime globaliame pasaulyje, išsaugokime savo tautos orumą, išlikime drąsūs, vieningi ir laisvi! Niekada neužmirškime ir didžiuokimės tais, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę.