Patys mažiausi Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) ugdytiniai: ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai kartu su vyresniąja priešmokyklinio ugdymo pedagoge Asta Sviderskiene, parengiamukai su vyresniąja pradinių klasių mokytoja ir surdopedagoge Rima Lavickiene bei pirmosios klasės mokiniai su pradinių klasių mokytoja metodininke Laimute Lazdauskiene klasių valandėlių metu atliko socialinės pedagogės Editos Kazlauskienės siūlomą akciją „Stebuklingos raidelės“.

Akcijos tikslas – pasidžiaugti savo vardu ir iš jo sukurti ne bet kokias, o kitokias – stebuklingas, draugiškas raideles, atspindinčias vardo savininką. Buvo siūloma jas kurti iš įvairių priemonių ir medžiagų, kurias galima rasti namuose (maisto, žaislų, antrinių žaliavų ir kt.), o ypač gamtoje.

Šios akcijos idėja – organizuoti prevencinę veiklą, ugdant draugiškus, pagarbius, be patyčių santykius. Kiekvienas turi vardą, kurį jam išrinko tėvai (globėjai, rūpintojai). Vienų vardai ilgi, kitų trumpi, aiškūs, skambūs ar negirdėti, svarbiausia – gerbiami ir jais didžiuojamasi, džiaugiamasi vardo reikšme. Akcijos metu buvo ypač akcentuojama, kad labai svarbu, jog  mylėtume ir gerbtume visų pirma save ir kitus, vertintume tai, kas mums duota ir nedarytumėme pravardžių, kurios žeidžia. Šiais laikais vaikai labai dažnai mėgsta pasijuokti vieni iš kitų, kurti vieni kitiems pravardes, įžeidinėti, nes yra lengviau pamatyti kito trūkumus, pastebėti problemas ir pasijuokti iš jų. Tyčiodamiesi jie nepagalvoja, jog skaudina ir įžeidžia. Taigi – labai svarbu mokėti pastebėti aplink save kuo daugiau gražių, spalvotų, žaismingų dalykų, neskaudinti kitų ir dalintis pozityviomis mintimis, gražiais darbais, padėti vieni kitiems ir būti draugiškais.

Akcijos metu norėjosi pasidžiaugti gražiais darbeliais ir prisiminti draugystės taisyklę. Kiekvienas vardo savininkas turėjo galimybę pristatyti savo vardą kitaip. Sulaukėme stebuklingų, gražių, kūrybiškų, spalvotų, kvapnių raidžių ir vardų iš gėlių, uogų, šakelių, akmenukų, Lego kaladėlių, pagaliukų, žaislų ir šiaudelių. Taigi, dirbant nuotoliniu būdu, galima rasti laiko ir kitokioms veikloms.

Pasak mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, labai gerai, kad organizuojamos tokios akcijos, kurios į veiklą įtraukia daugumą bendruomenės narių. „Smagu pasidžiaugti vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, specialistų, darbuotojų, administracijos draugiškumu, kūrybiškumu ir bendryste. Svarbiausia, kad nuošalėje nepaliekamas nė vienas bendruomenės narys. Džiugu, kad mūsų mokykloje nuolatos  gyvena draugystė, meilė, pagarba ir supratimas,“ – teigė direktorė.

PKNPM socialinė pedagogė metodininkė Edita Kazlauskienė