„ Žmogaus gyvenimas primena knygą. Vaikystė – gražiausias jos puslapis. O kokia vaikystė be pasakos?
Tūkstantmečiais žmonijos kurtas pasaulio pasakų lobynas neįkainojamas. Pasakos grožio ir išminties gelmės neišsemiamos. Tik mokėkime tuo turtu naudotis. Pasakos pasaulis žėri įvairiomis kerinčiomis spalvomis. Tik mokėkime jas matyti ir gėrėtis.
Šiandien visi kartu keliaukime į svečius pas Jos Didenybę Pasaką. Nejučiomis atversime savo širdį gėriui ir grožiui, džiaugsimės ir liūdėsime kartu su pasakų veikėjais…
Atverkime duris į pasakų karalystę ir keliaukime jos labirintais…” – tokiais žodžiais pradinių klasių mokytojos pradėjo projekto „Žaidžiame pasaką“ užbaigimo etapą, kuris vyko tradicinę Atvirų durų dieną. Mokytojoms pagelbėjo iš gražiausių pasakų atklydę Batuotas katinas ir Gudruolė lapė – gestų kalbos mokytojai L.Čiplienė ir V.Glušokas.
Mokytojos L. Lazdauskienė, I.Matuzevičienė, G. Gižienė, auklėtoja E. Valentinavičienė ir muzikos ritmikos mokytoja A. Mikolaitienė