Lietuvos kurčiųjų draugija vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Lietuvių gestų kalbos literatūros kūrinių leidinio parengimas ir leidyba.“ Tikslas – skatinti kurčiųjų meninės raiškos sklaidą, supažindinant visuomenę su autentiškais Lietuvos kurčiųjų literatūros kūriniais. Projekto rezultatas – spausdintas leidinys, kurį sudaro glausta įžanga apie lietuvių gestų kalbų literatūrą ir jos dalį – poezijos raišką. Leidinio priedas – USB laikmena, kurioje įrašyta 12 lietuvių gestų kalbos poezijos kūrinių. Leidinyje taip pat parengti meniniai kūrinių aprašai, supažindinantys su kūrinių turiniu. Kurčiųjų poezijos leidinys yra skirtas tiek kurtiesiems, tiek ir girdintiems. Jo leidinys išleistas spausdintine versija, o jame esantis tekstas išverstas į lietuvių gestų kalbą ir pritaikant QR kodus, integruotas į rašytinio leidinio turinį.
Dėkojame Lietuvos kurčiųjų draugijai už mokyklai dovanotus 4 leidinius „12 SKRYDŽIŲ PER GYVENIMĄ“. Leidinys atras vietą mūsų mokykloje ir bus lengvai prieinamas visiems.