Kiekvienais metais be galo džiaugiuosi ir esu dėkinga, kad esate aktyvūs mokyklos bendruomenės nariai ir rėmėjai. 2022 m. sausio 1 d. likutis 1,2 proc. GPM – 2249,55 Eur.  1,2 proc. ir paramos pinigų panaudojimo lentelę pridedu.

Labai prašau visų dirbančiųjų mokyklos darbuotojų, tėvelių (globėjų, rūpintojų) pervesti mokyklai 1,2 proc. O gal dar galite pakalbinti tai padaryti šeimos narius, draugus ir pažįstamus?

Nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai (užpildant formą FR0512) pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e. būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) ir pateikiami ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 1 dienos.

Prašymai skirti paramą EDS teikiami vedlio principu, per EDS adresu  https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje:

Informacija, kuri reikalinga pildant prašymą:

1. Mokestinis laikotarpis – 2022 m.

2. Paramos gavėjo identifikacijos kodas – 191816651.

3. Paramos gavėjo pavadinimas – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla.

4. Buveinės adresas – Parko g. 19, Panevėžys , LT – 37326.