Reikalingas virėjas

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinei mokyklai reikalingas virėjas. Pareigybės lygis C, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą. 

Darbo pobūdis: 

Virėjas, laikydamasis gamybos technologijos, laiku paruošia maisto produktus, kad mokiniai būtų maitinami pagal tvarkaraštį, prižiūri produktų naudojimo laiką,  užtikrina, kad maisto bloko patalpos būtų nuolat valomos, laikosi sanitarijos ir higienos reikalavimų, vykdo kitus vyriausiojo virėjo ir  mokyklos administracijos teisėtus nurodymus.

Reikalavimai:

  • ne žemesnis, kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta virėjo kvalifikacija;
  • analogiška darbo patirtis;
  • žinios apie virtuvės darbo organizavimą, įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimo taisykles;
  • patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologijos, šiluminio maisto produktų apdorojimo, paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygų išmanymas.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki gruodžio 6 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • asmens dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu kurciuju@kurciujumokykla.lt arba atnešti į mokyklos sekretoriatą, adresu Parko g. 19, Panevėžys.

Apie konkursą galima pasiteirauti telefonu 8 45 517300, elektroniniu paštu kurciuju@kurciujumokykla.lt.