Reikalingas dietistas

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinei mokyklai reikalingas dietistas. Pareigybės lygis B, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą. 

Darbo pobūdis: 

Dietistas sudaro perspektyvinį ir kasdienius valgiaraščius, organizuoja mokinių maitinimą pagal individualius mokinių poreikius,  paruošia kiekvieno patiekalo technologines korteles, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, nuolat kontroliuoja maisto paruošimo skyriaus higieninę būklę, koreguoja mitybos racioną, vykdo kitus mokyklos administracijos teisėtus nurodymus.

Reikalavimai:

  • ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas;
  • analogiška darbo patirtis;
  • žinios apie maistinių medžiagų poreikį, maisto sudėtį ir energetinę vertę, įvairias maisto gamybos technologijas, dietų modifikacijas ir klasifikaciją, pagrindinių maisto produktų grupes ir šaltinius, žaliavų ir medžiagų priežiūros reikalavimus;
  • gebėjimas parengti patiekalų technologines korteles, sudaryti valgiaraštį;
  • virtuvės darbo organizavimo išmanymas.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki gruodžio 6 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • asmens dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu kurciuju@kurciujumokykla.lt arba pristatyti į mokyklos sekretoriatą, adresu Parko g. 19, Panevėžys.

Apie konkursą galima pasiteirauti telefonu 8 45 517300, elektroniniu paštu kurciuju@kurciujumokykla.lt.