Mokyklos rekvizitai:

Kodas 191816651
Parko g. 19
LT-37326, Panevėžys
Tel.: (8 45) 517300, (8 45) 517311, (8 45) 517435, faks. (8 45) 517300
e.paštas kurciuju@kurciujumokykla.lt
www.kurciujumokykla.lt.

Kontaktiniai asmenys:

Danutė Kriščiūnienė
Mokyklos direktorė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija. Išsilavinimas – 2006 m. VDU edukologijos magistras, 2002 m. Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, surdopedagogas; 1986 m. Šiaulių K.Preikšo institutas, pradinio mokymo pedagogika ir metodika.
Mokyklos tel. (8 45) 517300
Mob. tel. +370 68876085
e.paštas danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt

Lina Bartnykienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Išsilavinimas – aukštasis, 2002 m. Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, surdopedagogė. 1997 m. Šiaulių pedagoginis institutas, socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.
Tel. (8 45) 517435
e.paštas lina.bartnikiene@kurciujumokykla.lt

Jonas Vlasovas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Išsilavinimas – aukštesnysis, specialybė – technikas-mechanikas.
Tel. (8 45) 517311
e.paštas kurciuju@kurciujumokykla.lt

Daiva Šmigelskienė
Vyriausioji buhalterė
Tel. (8 45) 517311
e.paštas buhalterija@kurciujumokykla.lt

Vilma Radeckienė
buhalterė kasininkė
Tel. (8 45) 517311
e.paštas buhalterija@kurciujumokykla.lt

Justina Stikliuvienė
Sekretorė
Tel. (8 45) 517435
e-paštas:kurciuju@kurciujumokykla.lt

2018-2019 mokslo metams mokyklos taryba:

 1. Lijana Čiplienė, lietuvių gestų kalbos mokytoja, vyr. auklėtoja;
 2. Rita Kasparienė, vyr. surdopedagogė (anglų k., technologijų) mokytoja, dailės mokytoja;
 3. Vijoleta Vanagienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, kineziterapeutė;
 4. Justina Petrauskė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
 5. Reimonda Čiplytė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
 6. Kristina Grincevičienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
 7. Justina Čiplytė, 6 klasės mokinė;
 8. Saulė Serafinaitė, 9 klasės mokinė;
 9. Deividas Raščius, 9 klasės mokinys;
 10. Sandra Kemeraitienė, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė;
 11. Vilius Glušokas, Panevėžio kurčiųjų kultūros centro vadovas.

Informacija apie mokyklą: mokiniai bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai) informaciją apie mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus gali rasti mokytojų kambaryje, bibliotekoje, metodiniame bei direktoriaus kabinetuose, mokyklos interneto puslapyje www.kurciujumokykla.lt.
Nusiskundimams pateikti mokyklos vestibiulyje įrengta skundų, pasiūlymų ir pageidavimų dėžutė. Priėmimo valandomis interesantus įvairiais klausimais, su pasiūlymais priima mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Taip pat galima rašyti paprastu ar elektroniniu paštu.
Į mokyklą iš autobusų stoties vyksta šie autobusai- 1, 5, 8, 10, 15, 16;
mikroautobusai : 3, 8, 12, 20, 22