Viešnagė Vilniuje

Panevėžio kurčiųjų neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokiniai dalyvavo Lietuvos kurčiųjų neprigirdinčiųjų ugdymo centro (LKNUC) organizuotoje konferencijoje „Kurčiųjų sėkmės istorijos“. LKNUC direktorė Svetlana Beniušienė, tarusi sveikinimo žodį, pasidžiaugė, kad tiek daug susirinko mokinių iš Panevėžio, Kauno ir Vilniaus. Anglų kalbos mokytoja J. Naimavičiūtė - Skuolienė ir 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai pristatė ilgalaikį LKNUC projektą ir … Skaityti toliau: Viešnagė Vilniuje

Daug džiugesio teikianti šventė

Šventos Velykos - yra seniausia ir svarbiausia krikščionių šventė, švenčiama paminėti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, kuris laikomas viso krikščioniškojo mokymo pagrindu. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM) nuo 2005 metų yra katalikiškos krypties, todėl Šv. Velykų laukimui skiriamas ypač didelis dėmesys visų pamokų ir popamokinių užsiėmimų metu. Šiais metais šis laikotarpis truko … Skaityti toliau: Daug džiugesio teikianti šventė