Mokyklos renginių kaleidoskopas

Informaciją pateikė vyr. auklėtoja Laima Lapėnienė ir direktorė Danutė Kriščiūnienė Rugsėjo 1 d. 9.00 val. mokyklos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose už a.a. Panevėžio katalikiškos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos įkūrėją, Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelioną majorą kunigą Petrą Kavaliauską (MIC)(1959-06-27 - 2011-04-19). Šv. Mišios buvo aukojamos Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, prisimenant buvusį mokyklos direktorių, … Skaityti toliau: Mokyklos renginių kaleidoskopas

Mokyklos savanorio dovana – neįkainojama

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM) jau pradėjo skaičiuoti ketvirtuosius metus, kada  ženklią pagalbą savanorišku darbu teikia savanoris, 2018 metų panevėžietis Gintautas Šimkus. Savanorio Gintauto ir mokyklos bendruomenės dėka kasmet mokyklos edukacinės erdvės ne tik turtėja ir gražėja, bet pasipildo vis naujomis. Šiuo metu mokykloje yra veikiančių per 15 edukacinių erdvių.  Lauko klasėmis nuola … Skaityti toliau: Mokyklos savanorio dovana – neįkainojama

Pradedame 2019 – 2020 m. m.

2019 - 2020 m. m. mokykloje mokysis 52 mokiniai. Atvyko du nauji mokiniai: Mijus di Fazio (ikimokyklinio ugdymo grupė) ir Leonas Černeckas (priešmokyklinio ugdymo grupė). Veiks 8 klasių komplektai ir ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupė, 33 mokiniai gyvens mokyklos bendrabutyje. Mokinius mokys 35 pedagogai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Nauja 2-3 kl. pedagogė -  Laima Palionienė. Mokykla turi tradiciją kasmet … Skaityti toliau: Pradedame 2019 – 2020 m. m.

Sveikinimas

Mieli mokytojai, mokiniai, dėstytojai, studentai, tėvai,  Visi grįžtantys ar tik pirmą kartą pradedantys mokslo metus!  Kiek bebūtų mūsų gyvenime rugsėjų, visi jie skirtingi. Nes kviečia vis į naujus atradimus. Kaip mažas vaikas namuose pamažu susipažįsta su šeima ir giminaičiais, o kieme – su draugais, taip mokykloje kasdien esame kviečiami į vis įdomesnę pažintį su savo … Skaityti toliau: Sveikinimas